คฑาทอง/วอลโว่ บัส

คฑาทอง ทรานสปอร์ท สั่งเพิ่มรถวอลโว่ บัส 20 คัน รองรับเป้าเติบโต 30%

คฑาทอง ทรานสปอร์ท สั่งเพิ่มรถวอลโว่ บัส 20 คัน รองรับเป้าเติบโต 30%

คฑาทอง ทรานสปอร์ท สั่งเพิ่มรถวอลโว่ บัส 20 คัน รองรับเป้าเติบโต 30% • ย้ำปีที่แล้ว โต 100% สวนกระแส • หัวใจสำคัญของการเติบโตคือคุณภาพรถและบริการ บริษัท คฑาทอง ทรานสปอร์ท จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านรถบริการรับส่งพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เดินหน้าเพิ่มรถวอลโว่ บัส อีก 20 คัน จากปัจจุบันที่มีอยู่ 30 คัน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เน้นการบริการที่ดี โดยเฉพาะคุณภาพของรถบัสที่ให้บริการ นายพงษ์พันธ์ หงษ์ทอง กรรมการผู้จัดการบริษัท คฑาทอง ทรานสปอร์ท จำกัด เปิดเผยว่าปัจจุบันธุรกิจการให้บริการรับส่งพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจเพราะขนาดตลาดที่ใหญ่และยังต้องการผู้ให้บริการรถรับส่งพนักงานที่มีคุณภาพเข้าไปบุกตลาด เนื่องจากปัจจุบันบรรดาผู้บริหารโรงงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในความจำเป็นที่ต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ “ความจริงแล้วความต้องการรถรับส่งพนักงานยังมีอยู่อีกมาก เพียงแต่ผู้บริหารโรงงานเหล่านั้น เขายังไม่ถูกกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการให้บริการที่ดีโดยเฉพาะตัวรถและบริการที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานที่ทางการกำหนด” นายพงษ์พันธ์ กล่าว บริษัท คฑาทอง ทราสปอร์ท จำกัด เริ่มเข้าสู่ตลาดผู้ให้บริการรถรับส่งพนักงานในภาคตะวันออกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยเริ่มจากการนำรถตู้ให้บริการรับส่งพนักงาน ต่อมาในปี พ.ศ. […]

คฑาทอง ทรานสปอร์ท แต่งตัวเตรียมเข้าตลาดฯ ระดมทุนเสริมศักยภาพ

คฑาทอง ทรานสปอร์ท แต่งตัวเตรียมเข้าตลาดฯ ระดมทุนเสริมศักยภาพ

คฑาทอง ทรานสปอร์ท แต่งตัวเตรียมเข้าตลาดฯ ระดมทุนเสริมศักยภาพ • ย้ำปีที่แล้ว โต 100% สวนกระแส • หัวใจสำคัญของการเติบโตคือคุณภาพรถและบริการอย่างซื่อตรง บริษัท คฑาทอง ทรานสปอร์ท จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านรถบริการรับส่งพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ศึกษาแนวทางการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมทุนรองรับแผนการขยายงานในอนาคต นายพงษ์พันธ์ หงษ์ทอง กรรมการผู้จัดการบริษัท คฑาทอง ทรานสปอร์ท จำกัด เปิดเผยว่าปัจจุบันธุรกิจการให้บริการรับส่งพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจเพราะเป็นตลาดขนาดใหญ่และยังต้องการผู้ประกอบการด้านการให้บริการรถรับส่งพนักงานที่มีคุณภาพเข้าไปบุกตลาด “ความจริงแล้วความต้องการรถรับส่งพนักงานยังมีอยู่อีกมาก เพียงแต่ผูใช้บริการหรือผู้บริหารโรงงานเหล่านั้น เขายังไม่ถูกกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการให้บริการที่ดีโดยเฉพาะตัวรถและการบริการที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานตามที่ทางการกำหนด ” นายพงษ์พันธ์ กล่าว บริษัท คฑาทอง ทราสปอร์ท จำกัด เริ่มเข้าสู่ตลาดผู้ให้บริการรถรับส่งพนักงานในภาคตะวันออกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยเริ่มจากการนำรถตู้ให้บริการรับส่งพนักงาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จึงเริ่มขยายการให้บริการเพิ่มเติมไปสู่รถบัสรับส่งพนักงาน ด้วยการสร้างพันธมิตรเครือข่ายผู้ให้บริการรถบัส จึงทำให้ระยะแรก บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อรถบัสเป็นของตัวเอง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ได้กำหนดคุณภาพการให้บริการไว้สูง จึงทำให้อัตราการใช้บริการรถตู้และรถบัสเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงขณะนี้ […]