คณบริหารธุรกิจ.

คณะบริหารธุรกิจ มจพ. ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา (ชัยภูมิ) จัด “โครงการผ่าตัดต้อกระจก 60 ดวงตา สำหรับคนยากไร้”

คณะบริหารธุรกิจ มจพ. ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา (ชัยภูมิ) จัด “โครงการผ่าตัดต้อกระจก 60 ดวงตา สำหรับคนยากไร้”

รองศาสตราจารย์ ดร. ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีและคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง พร้อมนายแพทย์อภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ ประธานมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา (ชัยภูมิ) นายชัยยันต์ เจริญโชคทวี ประธานนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 5 (XDBA5) นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง ดร.อนุชิดา ชินศิรประภา ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จังหวัดระยอง นายธารา ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง นายแพทย์ประสิทธิ์ ทองสดายุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านค่าย แพทย์ พยาบาล สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง และคณะผู้บริหาร นักศึกษาระดับปริญญาเอก (X-DBA) และปริญญาโท (X-MBA) ร่วมเปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจก 60 ดวงตา สำหรับผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบรอบ 60 ปี ณ โรงพยาบาลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 1 กันยายน […]