คณะผู้นำรุ่นใหม่ One Young World Bangkok 2015 เยี่ยมชมกลุ่มทรู ดูงานด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมและการส่งเสริมสตาร์ทอัพของกลุ่มทรู

คณะผู้นำรุ่นใหม่ One Young World Bangkok 2015 เยี่ยมชมกลุ่มทรู ดูงานด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมและการส่งเสริมสตาร์ทอัพของกลุ่มทรู

คณะผู้นำรุ่นใหม่ One Young World Bangkok 2015 เยี่ยมชมกลุ่มทรู ดูงานด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมและการส่งเสริมสตาร์ทอัพของกลุ่มทรู

คณะผู้นำรุ่นใหม่ One Young World Bangkok 2015 เยี่ยมชมกลุ่มทรู ดูงานด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมและการส่งเสริมสตาร์ทอัพของกลุ่มทรู เตรียมพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ระดับโลก กลุ่มทรู โดยดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (นั่งที่ 6 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ นายสาโรจน์ อธิวิทวัส (นั่งที่ 5 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป ทรู อินคิวบ์ ต้อนรับคณะผู้นำรุ่นใหม่ One Young World จากกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมกลุ่มทรู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BMA’s One Young World Leadership Program นำโดยนายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ (นั่งที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) พร้อมร่วมพูดคุย และเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มทรู ตลอดจนการส่งเสริมและ บ่มเพาะนวัตกรไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการตัวจริง […]