คลินิกกิจกรรมบำบ

Chersery Home International โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญ และถวายเทียนพรรษาร่วมกัน

Chersery Home International โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญ และถวายเทียนพรรษาร่วมกัน

วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา เป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” และเป็น วันที่พระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ Chersery Home International โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญ และถวายเทียนพรรษาร่วมกัน

บริการ Daycare ดูแลแบบไปเช้า – เย็นกลับ ให้การบริการด้านกิจกรรมที่น่าสนใจและสันทนาการสำหรับผู้สูงวัย

บริการ Daycare ดูแลแบบไปเช้า – เย็นกลับ  ให้การบริการด้านกิจกรรมที่น่าสนใจและสันทนาการสำหรับผู้สูงวัย

บริการ Daycare ดูแลแบบไปเช้า – เย็นกลับ ให้การบริการด้านกิจกรรมที่น่าสนใจ และสันทนาการสำหรับผู้สูงวัย บริการดูแล 08.00 – 17.00 น.จะมีชั้นให้บริการเป็นทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงวัยและสันทนาการกิจกรรมจะมีการสลับเปลี่ยนไปทุกวันในหนึ่งสัปดาห์ ไม่ซ้ำกันดูแลโดยทีมนักกิจกรรมบำบัดและ นักกิจกรรมผู้สูงอายุของเราทุก ๆ วัน ติดต่อเราโรงพยาบาลผู้สูงอายุ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู Tel. 02-056-1684-5 Mobile : 094-426-4439 Email : cherseryhome@gmail.com Line ID: @cherseryhome

บริการ Daycare ดูแลแบบไปเช้า – เย็นกลับ ให้การบริการด้านกิจกรรมที่น่าสนใจและสันทนาการสำหรับผู้สูงวัย

บริการ Daycare ดูแลแบบไปเช้า – เย็นกลับ  ให้การบริการด้านกิจกรรมที่น่าสนใจและสันทนาการสำหรับผู้สูงวัย

บริการ Daycare ดูแลแบบไปเช้า – เย็นกลับ ให้การบริการด้านกิจกรรมที่น่าสนใจและสันทนาการสำหรับผู้สูงวัย ส่วนแบบไปเช้า – เย็นกลับ บริการดูแล 08.00 – 17.00 น. จะมีชั้นให้บริการเป็นทำกิจกรรมร่วมกัน ของผู้สูงวัยและสันทนาการ กิจกรรมจะมีการสลับเปลี่ยนไปทุกวันในหนึ่งสัปดาห์ไม่ซ้ำกัน ดูแลโดยทีมนักกิจกรรมบำบัดและนักกิจกรรมผู้สูงอายุของเราทุก ๆ วัน อัตราค่าบริการ 600 บาท / ครึ่งวัน 1,000 บาท / วัน

The Senizens Live Happy & Healthy … Live Here

The Senizens Live Happy & Healthy … Live Here The project of Mix-use community for seniors in the center of Thonburi, Charansanitwong 13 Rd. is an inclusive convenient nursing home care by the professionals for rehabilitation in the cozy and confidential ambiance to strengthen the relationship in the family. The Senizens emerges from the concept […]