ความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนชวนภาคีเครือข่ายผู้ผลิตอาหารร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืนในวันอาหารโลก 16 ต.ค.

ไทยยูเนี่ยนชวนภาคีเครือข่ายผู้ผลิตอาหารร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืนในวันอาหารโลก 16 ต.ค.

16 ตุลาคม 2563, กรุงเทพมหานคร – 16 ตุลาคม ของทุกปี องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ: Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) ได้กำหนดให้เป็นวันอาหารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยขจัดความหิวโหยของผู้คนทั่วโลก เนื่องในวันดังกล่าว บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านอาหารทั่วโลกร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืนมากขึ้น เพื่อขจัดความหิวโหยที่เกิดขึ้นให้หมดไปจากโลก นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน ไทยยูเนี่ยนมีเป้าหมายในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล จึงเกิดเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® ของไทยยูเนี่ยนขึ้น นอกจากความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลแล้ว บริษัทมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ในหัวข้อที่ 2 ในความพยายามที่จะขจัดความหิวโหยอย่างต่อเนื่อง” ในขณะเดียวกันการดำเนินธุรกิจด้านอาหารมีความจำเป็นต้องสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน เพราะยังคงต้องผลิตอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงผู้คนทั่วโลกในอนาคต […]

ไทยยูเนี่ยน คว้ารางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยน คว้ารางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน

9 มกราคม 2563, กรุงเทพฯ – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จากสถาบันไทยพัฒน์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) สำหรับการรายงานด้านความยั่งยืนของบริษัท สถาบันไทยพัฒน์ และก.ล.ต. ได้มอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจของไทยเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามแนวทางของ GRI (Global Reporting Initiative) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการรายงานความยั่งยืน รวมทั้งรางวัลนี้ยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 12.6 ซึ่งสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ นำแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้และรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าไว้ในรอบการรายงานประจำปีของบริษัท รางวัลเกียรติคุณนี้ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ด้านความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความเชื่อถือได้ของเนื้อหา การสื่อสารและนำเสนอเนื้อหา

ไทยยูเนี่ยนประกาศนโยบายต่อต้านกลโกงและภัยคุมคามอาหาร

ไทยยูเนี่ยนประกาศนโยบายต่อต้านกลโกงและภัยคุมคามอาหาร

• ไทยยูเนี่ยนริเริ่มนำระบบจัดการป้องกันห่วงโซ่การผลิตจากกลโกงอาหาร • นโยบายต่อต้านกลโกงและภัยคุกคามอาหารนี้ จะช่วยให้ไทยยูเนี่ยนดูแลลูกค้าและธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น • ระบบจัดการนี้จะช่วยส่งเสริมระบบการตรวจสอบแบบย้อนกลับได้ที่ไทยยูเนี่ยนดำเนินการอยู่ภายใต้กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน หรือ SeaChange® ของบริษัท 26 กันยายน 2562, กรุงเทพมหานคร – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศนโยบายล่าสุดในการป้องกันห่วงโซ่การผลิตอาหารจากการปลอมปนอาหารโดยเจตนา ด้วยระบบการจัดการที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับกลโกงอาหาร นโยบายต่อต้านกลโกงและภัยคุมคามอาหาร นี้จะช่วยให้ไทยยูเนี่ยนดำเนินงานตามกลยุทธ์ความยั่งยืน หรือ SeaChange® ได้ดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถตรวจสอบสินค้าเพื่อระบุและบันทึกแหล่งที่มา รวมถึงขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทานได้ นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณรังษี ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายอาหารระหว่างประเทศ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวในการประกาศนโยบายนี้ ณ การประชุมอาหารทะเลโลก หรือ World Seafood Congress เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ว่า “ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งที่จะป้องกันห่วงโซ่อุปทานเราจากกลโกงอาหารและภัยคุกคามการผลิตอาหารโดยเจตนา นโยบายใหม่นี้จะทำให้การทำงานของเราเข้มแข็งมากขึ้นในการป้องกันการคุกคามที่มีต่อธุรกิจและลูกค้าของบริษัท” ไทยยูเนี่ยนยังได้เปิดตัวคู่มือการจัดการต่อต้านกลโกงอาหารและภัยคุกคามการผลิตอาหารโดยเจตนา โดยจะมีข้อแนะนำในการพัฒนามาตรการในการจัดการภัยคุกคามในแต่ละธุรกิจ ซึ่งนางศิริลักษณ์ได้ให้ความเห็นว่า “สำหรับบริษัทไทยยูเนี่ยนแล้ว การที่มีระบบจัดการและป้องกันต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน […]

ไทยยูเนี่ยน คว้าอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของโลก ปีที่ 2 ติดต่อกัน

ไทยยูเนี่ยน คว้าอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของโลก ปีที่ 2 ติดต่อกัน

• ไทยยูเนี่ยน ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน • ไทยยูเนี่ยนประสบความสำเร็จได้คะแนนสูงสุดที่ 100 เปอร์เซ็นไทล์ของอุตสาหกรรม สำหรับคะแนนด้านความยั่งยืนโดยรวม • DJSI ยังให้คะแนนไทยยูเนี่ยนสูงสุดที่ 100 คะแนนเปอร์เซ็นไทล์ ในด้านต่างๆ อีก 9 ด้านอีกด้วย 16 กันยายน 2562, กรุงเทพ – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทอาหารทะเลชั้นนำของโลก คว้าอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของโลก เป็นปี 2 ติดต่อกัน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน สืบเนื่องจาก กลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน หรือ SeaChange® ที่เป็นตัวขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนของบริษัททั่วโลก ไทยยูเนี่ยนนับว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการได้คะแนนสูงสุดที่ 100 เปอร์เซ็นไทล์ ในด้านความยั่งยืนโดยรวม นอกจากนี้ […]

ดร.แดเรี่ยน แมคเบน แห่งไทยยูเนี่ยน คว้ารางวัลสุดยอดสตรีผู้ทรงอิทธิพลด้านความยั่งยืนในเอเชีย

ดร.แดเรี่ยน แมคเบน แห่งไทยยูเนี่ยน คว้ารางวัลสุดยอดสตรีผู้ทรงอิทธิพลด้านความยั่งยืนในเอเชีย

• ผู้ได้รับรางวัล Asia’s Top Sustainability Superwomen 2019 ได้แก่ 27 สตรีผู้นำ จาก 11 ประเทศ • ได้รับการเสนอเข้าชิง 126 รายชื่อ จาก 20 ประเทศทั่วเอเชีย • ผู้รับรางวัลเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงผ่านกลยุทธ์และแนวคิดริเริ่มเพื่อความยั่งยืน 4 กันยายน 2562, สิงคโปร์ – ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการยกย่องในฐานะหนึ่งในสุภาพสตรีผู้นำที่ทรงอิทธิพลด้านความยั่งยืนแห่งเอเชีย (Asia’s Top Sustainability Superwomen 2019) ผู้ขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก ดร. แมคเบนเป็นหนึ่งในสตรีผู้นำดีเด่น 27 คน จาก 11 ประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยมีรายชื่อเสนอเข้าชิงทั้งสิ้น 126 คน จาก […]

ไทยยูเนี่ยนตอกย้ำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® ชูแคมเปญ #GhostGearReborn กู้อุปกรณ์ประมงสูญหายใต้น้ำ ประเดิมวันมหาสมุทรโลก

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจอาหารทะเลระดับโลกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและอาสาสมัคร เมื่อเร็วๆ นี้ เปิดตัวแคมเปญ #GhostGearReborn ประเดิมในวันมหาสมุทรโลก ตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® เพื่อรักษาท้องทะเลให้ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป นายธีรพงศ์ จันศิริ กล่าวว่า “การจัดการกับอุปกรณ์ประมงที่สุญหายใต้น้ำจำนวนมหาศาลนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพราะการปกป้องท้องทะเลไม่ใช่ความรับผิดชอบของภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของทุกคน กิจกรรมดำน้ำวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น เราหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่อไปครับ” ในปี 2561 ไทยยูเนี่ยนได้เข้าร่วมในโครงการ Global Ghost Gear Initiative (GGGI) เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาในเรื่องการลดขยะพลาสติก และลดซากอุปกรณ์ประมง การสูญเสีย หรือการทิ้งอุปกรณ์ประมงลงทะเลทั่วโลก GGGI เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) และมีผู้แทนจากหลายฝ่ายเช่น อุตสาหกรรมประมง ภาคเอกชน นักวิชาการ ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และองค์การนอกภาครัฐ เข้าร่วม นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ยังเข้าร่วมกับสนับสนุนกิจกรรมเก็บขยะแนวชายฝั่งทะเล ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี […]

ดุสิตธานี พัทยา ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

ดุสิตธานี พัทยา ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

พัทยา, ชลบุรี – มิถุนายน 2562 – ฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมดุสิตธานี พัทยา นำโดย คุณเนียว คีน บูน ผู้จัดการทั่วไป และ คุณ แลรี่ ชอย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป มีความยินดีที่ทางโรงแรมได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO14001:2015 ซึ่งตรวจรับรองโดยบริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย, บริษัทระดับแนวหน้าในการตรวจรับรองมาตรฐาน, ด้วยความมุ่งมั่นในระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงาน เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ทางโรงแรมยังได้รับประกาศนีบัตรรับรองการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการไมซ์ การจัดงานอย่างยั่งยืนแห่งประเทศไทย (MICE Sustainability Thailand) จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จากงาน Mice Standard Day 2019 เมื่อเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานและองค์กรทั่วโลก โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ เพื่อช่วยรักษาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร […]

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา มุ่งสู่มาตรฐาน ISO14001:2015

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา มุ่งสู่มาตรฐาน ISO14001:2015

พัทยา, ชลบุรี – มิถุนายน 2561 – ฝ่ายบริหารโรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้เข้าร่วมการอบรมซึ่งจัดโดยบริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย, บริษัทระดับแนวหน้าในการตรวจรับรองมาตรฐาน, ด้วยความมุ่งมั่นในการได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015 ภายในสิ้นปี 2561 ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานและองค์กรทั่วโลก โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ เพื่อช่วยรักษาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลในระบบการจัดการด้านคุณภาพภายในองค์กร เมื่อเดือนเมษายน ปี2560 ที่ผ่านมา และทางโรงแรม นำโดย นาย เนียว คีน บูน ผู้จัดการทั่วไป ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการจัดการในทุกๆด้าน เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเข้าพักและการบริการที่เป็นเลิศอยู่อย่างต่อเนื่อง

เครื่องประดับแบรนด์ดัง “แพนดอร่า” ส่งพนักงานซ่อม-สร้างบ้านผู้ยากไร้ที่อ่อนนุช

เครื่องประดับแบรนด์ดัง “แพนดอร่า” ส่งพนักงานซ่อม-สร้างบ้านผู้ยากไร้ที่อ่อนนุช

ผู้พิการและคนชรา 5 ครอบครัวในชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ได้รับความช่วยเหลือในการซ่อมแซมและสร้างบ้านใหม่โดยพนักงานจิตอาสาจากบริษัทเครื่องประดับอัญมณีชื่อดังสัญชาติเดนมาร์ก “แพนดอร่า” โดยนอกจากการปรับปรุงบ้านที่พักอาศัยแล้ว ยังได้ช่วยกันทำความสะอาดบ้าน บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และทำแปลงพืชผักสวนครัวให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยภายในชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ มีผู้อยู่อาศัยเป็นคนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำนวน 5 ครัวเรือน มร. นีลส์ เฮแลนเดอร์ รองประธานอาวุโสด้านการผลิต และกรรมการผู้จัดการ บริษัทแพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด เปิดเผยว่า “ประเทศไทยเปรียบเสมือนบ้านที่สองของแพนดอร่ามาตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เราอยากขอบคุณประเทศไทยที่ให้โอกาสเราเรียกที่นี่ว่า “บ้าน” เราจึงมีโครงการช่วยเหลือชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมอัญธานีที่เราดำเนินกิจการอยู่ และปลูกฝังพนักงานให้มีจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยพัฒนาประเทศไทยที่แพนดอร่าผูกพันมาอย่างยาวนาน” “บ้าน 5 หลังที่ได้รับความช่วยเหลือมาจากคำแนะนำของผู้นำชุมชนว่าเป็นบ้านที่มีคนชรา หรือ ผู้พิการที่ไม่สามารถปรับปรุงบ้านด้วยตนเองได้ บางหลังสร้างยังไม่เสร็จ บางหลังมีหลังคาเพียงบางส่วน มีผนังไม่ครบด้าน และบางหลังเป็นเพียงผ้าใบพาดไว้บนกองไม้ไม่อาจเรียกได้เต็มปากว่าบ้าน ผมรู้สึกภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในการมอบบ้านที่ป้องกันแดดฝนได้อย่างแท้จริงให้กับชุมชนครับ” มร. นีลส์ กล่าว

ฐานการผลิต แพนดอร่า ประเทศไทย คว้ารางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560

ฐานการผลิต แพนดอร่า ประเทศไทย คว้ารางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560

ฐานการผลิต แพนดอร่า ประเทศไทย คว้ารางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560 “แพนดอร่า” แบรนด์เครื่องประดับระดับโลกที่กำลังได้รับความนิยมในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559” จากพลตำรวจเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยฐานการผลิตเครื่องประดับอัญมณีเพียงหนึ่งเดียวในโลกของแบรนด์ดังสัญชาติเดนมาร์กนี้ ตั้งอยู่ในประเทศไทยภายใต้ชื่อ “บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด” ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นองค์กรภาคเอกชนที่จ้างงานผู้พิการมากเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการ ทั้งในด้านการฝึกอบรมทักษะอาชีพ และมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการอย่างยั่งยืน โดยคุณจำรูญ ทองอ่อน รองประธานสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรของแพนดอร่า เป็นตัวแทนรับมอบ “แพนดอร่าให้คุณค่าและยอมรับในความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแนวคิด วัฒนธรรม และเพศ โดยเชื่อมั่นว่าทักษะฝีมือและทัศนคติที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย จึงเปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินและการเคลื่อนไหวที่มีศักยภาพได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแพนดอร่า ซึ่งพนักงานของแพนดอร่าทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะฝีมือเช่นเดียวกัน ทุกคนล้วนเป็นพนักงานที่มีความสามารถและมีความสำคัญต่อบริษัทเช่นเดียวกัน” คุณจำรูญกล่าว โครงการสนับสนุนด้านผู้พิการที่สำคัญของแพนดอร่าในปี 2560 ได้แก่ • สนับสนุนการการจ้างงานคนพิการเกินกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนด โดยจัดจ้างผู้พิการเป็นพนักงานประจำ จำนวน 112 คน และให้พื้นที่จำหน่ายสินค้าแก่ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ ในปี 2560 • […]