คัดสรรโอท็อปติดดาวปี62

คัดโอท็อปติดดาว62คึกคักคาดสมัคร20,000ราย

คัดโอท็อปติดดาว62คึกคักคาดสมัคร20,000ราย

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP มาร่วมลงทะเบียน คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 10-17 พ.ค. สุดคึกคัก เปิดยอดตัวเลขผู้มาสมัครถึงวันที่ 13 พ.ค.มีผู้มาสมัคร77 จังหวัดทั่วประเทศแล้วจำนวน6,830 ราย กรมการพัฒนาชุมชมตั้งเป้าไว้จะมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการคัดสรรฯ ไม่น้อยกว่า 20,000 ผลิตภัณฑ์ ความสำเร็จงานโอท็อปคัดสรรที่จัดมาตั้งแต่ปี2547 ถึง 2561 มีรายได้สะสม 124,907,117,236 บาท มีผู้ประกอบการร่วมโครงการกว่า 78,960 กลุ่มราย มีผลิตภัณฑ์ 163,638 รายการ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินการรับสมัครผลิตภัณฑ์ OTOP จากผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการลงทะเบียนในปี พ.ศ. 2557 – กันยายน 2561 ประเทศ โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครผู้ผลิต […]