คำแนะนำ

ภาพข่าว: งาน Investors & Entrepreneurs Roundup โดย BNOW.org

ภาพข่าว: งาน Investors & Entrepreneurs Roundup โดย BNOW.org

วันที่ 4 มกราคม 2559 กรุงเทพมหานคร – Bangkok Now (BNOW.org) องค์กรเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนผู้ประกอบการในวงจรหล่อเลี้ยงธุรกิจ ของทั้งธุรกิจเกิดใหม่(startup) และกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง(SME) ได้จัดงานเสวนาให้ความรู้ด้านนักลงทุนและผู้ประกอบการ “Investors & Entrepreneurs Roundup” ที่โคเวิร์คกิ้งสเปซ เดอะ ไฮฟ์ งานเสวนาในครั้งนี้ประกอบไปด้วยช่วงเสวนากลุ่มและวิทยากรเดี่ยว ซึ่งทั้งนักลงทุนและผู้ประกอบการต่างเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ด้านการหาเงินทุนและการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึงช่วงขยายธุรกิจ วิทยากรแต่ละท่านได้กล่าวถึงปัจจัยในการตัดสินใจเลือกลงทุนในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทีมเวิร์คภายในบริษัท, แนวโน้มการยืดหยุ่น ปรับตัวภายในองค์กร, และความเข้ากันทางด้านธุรกิจระหว่างตัวนักลงทุนเองและผู้ประกอบการ วิทยากรยังอธิบายต่อถึงกลยุทธ์และคำแนะนำด้านการจัดการเงินทุนที่ผู้ประกอบการควรทราบ จากรูป ซ้ายไปขวา: นายอัลเบิร์ต ชาย ประธานบริษัท Gree Ventures Inc, นายพลภัทร อัครปรีดี กรรมการผู้จัดการ Corporate Venture Capital Digital Ventures, นายจอห์น สตีเว่นส์ ผู้ร่วมก่อตั้งและเมเนจิ้งพาร์ทเนอร์ Stonelotus Capital และผู้ดำเนินการเสวนา นางสาวชลิดา เอกวิทยาเวชนุกูล ผู้สื่อข่าวจาก […]