คุณช้างจับมือ

กรุงไทยพานิชประกันภัยมอบ “ตุ๊กตาคุณช้างจับมือ” แก่ผู้ป่วยเพื่อกายภาพบำบัดโรงพยาบาลราชวิถี

กรุงไทยพานิชประกันภัยมอบ “ตุ๊กตาคุณช้างจับมือ” แก่ผู้ป่วยเพื่อกายภาพบำบัดโรงพยาบาลราชวิถี

คุณปวริศา สุขเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนโครงการ “เคพีไอ ช้างน้อย…ร้อยใจ” เข้ามอบ ตุ๊กตาคุณช้างจับมือ จำนวน 583 ตัว จากพลังจิตอาสาของผู้บริหารและพนักงานที่ร่วมใจกันตัดเย็บตุ๊กตา ให้แก่หน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้ป่วยภาวะสมองผิดปกติในการบำบัดนิ้วมือ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559