ค้าปลีก

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้

กิจกรรม · ประเมิน วิเคราะห์ วินิฉัยคุณภาพการบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ · แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการร้านค้าต้นแบบ · ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก · ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจริงแก่ร้านค้าส่งค้าปลีก ประโยชน์ที่ได้รับ · ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้ · เพิ่มโอกาสทางธุรกิจจากการสนับสนุนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า · ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สิทธิพิเศษ · ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า · สร้างโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า · ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งทุนและบริการทางการเงินจากธนาคารชั้นนำที่ร่วมโครงการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขั้นตอนกิจกรรม · 26 พ.ค.-2 มิ.ย. 2563 Online Kickoff Seminarเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ · 8 มิ.ย. 2563 Announcement ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์www.dbd.go.th · มิ.ย. 2563 Showcase Learningดูงานธุรกิจต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ดี · 24 มิ.ย. – 25 ส.ค. 2563 One on One […]

เชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าส่ง-ค้าปลีกใน Myanmar

เชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าส่ง-ค้าปลีกใน Myanmar

“ไวไว” ร่วมงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” สนับสนุนขายสินค้าคุณภาพ ลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

“ไวไว” ร่วมงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” สนับสนุนขายสินค้าคุณภาพ ลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

“ไวไว” ร่วมงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” สนับสนุนขายสินค้าคุณภาพ ลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน นายสมบูรณ์ โรจน์วิลาวัลย์ (ที่ 4 ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายกรุงเทพฯ พร้อมด้วย นางสาวณิชรัตน์ ชำนาญกิจ (ที่ 5 ซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ไวไว” เข้าร่วมงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” กิจกรรมตอบโจทย์ในทุกมิติ หวังช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในยุคดิจิทัล จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย พร้อมมอบกระเช้าเป็นสัญลักษณ์การเป็นพันธมิตรที่ยินดีสนับสนุนกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยมี นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ (ที่ 3 ซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้รับมอบพร้อมด้วย นางลลิดา จิวะนันทประวัติ (ที่ 2 ซ้าย) รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และ นายสมชาย พรรัตนเจริญ (ที่ 1 ซ้าย) […]

งานประชุมสัมมนาและงานแสดงสินค้า Last Mile ASEAN 2018 หรือ LMA ครั้งที่ 2 ค้นพบทุกแนวทางใหม่ในการดำเนินธุรกิจการขนส่งเดลิเวอรี่และอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร !!!

งานประชุมสัมมนาและงานแสดงสินค้า Last Mile ASEAN 2018 หรือ LMA  ครั้งที่ 2 ค้นพบทุกแนวทางใหม่ในการดำเนินธุรกิจการขนส่งเดลิเวอรี่และอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร !!!

หลังจากการเริ่มต้นการจัดงาน Last Mile ASEAN หรือ LMA ในปี 2017 ที่สร้างเวทีทางธุรกิจด้านการขนส่งเดลิเวอรี่เพื่อผู้ค้าปลีกออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซที่ได้รับการตอบรับจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมากมาย ผู้จัดงานพร้อมสานต่อเวทีทางธุรกิจและความรู้ครั้งยิ่งใหญ่กับงาน Last Mile ASEAN 2018 งานประชุมสัมมนาและงานแสดงสินค้าเพื่อด้านการขนส่งเดลิเวอรี่เพื่ออีคอมเมิร์ซครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2561 ณ ไบเทค บางนา โดยการจัดงานในครั้งที่ 2 นี้ จะยังคงสานต่อความสำเร็จที่เกิดขึ้นในงาน LMA 2017 ที่มีกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนากว่า 400 คน จาก 16 ประเทศ และผู้บรรยาย 34 ท่านจากอุตสาหกรรมการขนส่งเดลิเวอรี่ ค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ และผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า 12 ราย ในปีนี้ยังมีผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจากทั้งในและต่างประเทศที่มาเข้าร่วมสร้างประสบการณ์ทางธุรกิจใน LMA 2018 โดยมุ่งหวังจะมีผู้เข้าร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายของธุรกิจในครั้งนี้มากขึ้นกว่าปีก่อนเพื่อหาทางออกให้กับอุตสาหกรรมร่วมกัน LMA 2018 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิเช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น, Thai […]

Last Mile ASEAN สุดยอดเวทีที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญของผู้ประกอบการด้านคลังสินค้า การขนส่งโลจิสติกส์ และเดลิเวอร์รี่

Last Mile ASEAN สุดยอดเวทีที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญของผู้ประกอบการด้านคลังสินค้า การขนส่งโลจิสติกส์ และเดลิเวอร์รี่

บริษัท มันช์ เอ็กฮิบิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดงาน Asia Warehousing Show and Asia Cold Chain Show พร้อมเปิดตัวงานใหม่ “งานสัมมนาและงานแสดงสินค้า Last Mile ASEAN” งานประชุมและงานแสดงสินค้าด้านระบบจัดการคลังสินค้า การขนส่ง และการกระจายสินค้าสำหรับการค้าปลีกออนไลน์แห่งอาเซียนในเดือนกันยายน 2560 งานนี้นำเสนอโดย E-Commerce Logistics Show มีกำหนดจัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 งาน Last Mile ASEAN 2017 มีจุดมุ่งหมายในการจัดงานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านการค้าปลีกและผู้เล่นในวงการได้ปรับรูปโฉมการดำเนินงานด้านอีคอมเมิร์ซเพื่อให้ปรับตัวให้เข้ากับการเติบโตของตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่าที่สุด ! “ในช่วงเวลาที่ตลาดอีคอมเมิร์ซมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งมีความต้องการที่จะพัฒนาและผลักดันธุรกิจของตนเพื่อให้อยู่เหนือคู่แข่ง ดังนั้นเราจึงพร้อมแล้วกับการเปิดตัวงาน Last Mile ASEAN งานประชุมและงานแสดงสินค้าด้านระบบจัดการคลังสินค้า การขนส่ง และการกระจายสินค้าสำหรับการค้าปลีกออนไลน์แห่งอาเซียนที่จะจัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร […]

LAST MILE ASEAN งานประชุมและงานแสดงสินค้าด้านระบบจัดการคลังสินค้า การขนส่ง และการกระจายสินค้าสำหรับการค้าปลีกออนไลน์แห่งอาเซียน

LAST MILE ASEAN งานประชุมและงานแสดงสินค้าด้านระบบจัดการคลังสินค้า การขนส่ง และการกระจายสินค้าสำหรับการค้าปลีกออนไลน์แห่งอาเซียน

ชื่องาน : LAST MILE ASEAN วันที่จัดงาน : 28-29 กันยายน 2560 สถานที่จัดงาน : Conference Hall, Silk 1-4 ไบเทค บางนา ผู้จัดงาน : บริษัท มันช์ เอ็กซ์ฮิบิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด งานประชุมและงานแสดงสินค้าด้านระบบจัดการคลังสินค้า การขนส่ง และการกระจายสินค้าสำหรับการค้าปลีกออนไลน์แห่งอาเซียน เกี่ยวกับงาน LAST MILE ASEAN (LMA) – งานประชุมและงานแสดงสินค้าด้านระบบจัดการคลังสินค้า การขนส่ง และการกระจายสินค้าสำหรับการค้าปลีกออนไลน์แห่งอาเซียน นำเสนอโดย e-commerce Logistics Show โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นงานที่รวมโซลูชั่นด้านการจัดการคลังสินค้าที่ครอบคลุมตั้งแต่ ซัพพลายเชน ระบบการดำเนินงาน อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ พัสดุ และการจัดส่งเดลิเวอรี่ สำหรับผู้ค้าปลีกออนไลน์ โดยระหว่างการจัดงาน 2 วันคุณจะได้รับทั้งแรงบันดาลใจ การเรียนรู้ พร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมากกว่า 150 […]

ภาพข่าว: นายจูเลียง ชาล์ท ผู้ร่วมก่อตั้งและ CO-CEO WearYouWant ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงาน Retail World 2016 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ภาพข่าว: นายจูเลียง ชาล์ท ผู้ร่วมก่อตั้งและ CO-CEO WearYouWant ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงาน Retail World 2016 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

27 ธันวาคม 2559, กรุงเทพฯ– นายจูเลียง ชาล์ท ผู้ร่วมก่อตั่งและ Co-CEO WearYouWant (แวร์ยูว้อนท์)ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงาน Retail World Indonesia 2016 ในหัวข้อ “Cross Border Consumerism in the SE Asian retail space” ที่กรุงจากาต้า ประเทศอินโดนีเซีย นายจูเลียง ได้พูดถึงตลาดภายในประเทศไทยและความสำคัญในการเข้าใจพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มลูกค้าปัจจุบันในยุคดิจิตอล ซึ่งคลั่งไคล้ในการเข้าใช้ ออนไลน์แพลตฟอร์มเพื่อจับจ่ายซื้อของต่างๆ นอกจากนี้นายจูเลียง ยังได้พูดถึงความสำคัญของโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจ e-commerce และระบบ e-payment ที่ดี เพราะทั้ง 2 ปัจจัยนี้มีผลต่อการเติบโต ของการค้าปลีกออนไลน์ในอนาคต ##### เกี่ยวกับ WearYouWant WearYouWantถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2554 เป็นเว็บไซต์แฟชั่นบิวตี้มาร์เก็ตเพลสในประเทศไทย และมีการวางแผนที่จะขยายไปในประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน ที่ WearYouWant เราได้รวมรวมร้านค้า, แบรนด์ และดีไซเนอร์ไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้เหล่านักช้อปได้ช้อปอย่างจุใจ เรามีสินค้ากว่า 500 แบรนด์ทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ดังจากต่างประเทศ […]

ที่สุดของอุตสาหกรรมค้าปลีก ไทย จีน เกาหลี รวมไว้ที่งาน RetailEX ASEAN 2016

ที่สุดของอุตสาหกรรมค้าปลีก ไทย จีน เกาหลี รวมไว้ที่งาน RetailEX ASEAN 2016

อิมแพ็ค ร่วมกับ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมศูนย์การค้าไทย พร้อมด้วยพันธมิตรธุรกิจผู้จัดงานแสดงสินค้าชั้นนำจากประเทศจีน สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ ผนึกกำลังเตรียมจัดงานแสดงสินค้า นวัตกรรม เทคโนโลยี และการประชุมนานาชาติ เพื่อธุรกิจค้าปลีกยิ่งใหญ่ระดับอาเซียน หรือ RetailEX ASEAN 2016 ตอบรับธุรกิจค้าปลีกไทยขยายพื้นที่เพิ่ม 17% ในปี 2560 รวมถึงกระตุ้นธุรกิจค้าปลีกไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เติบโตมูลค่ารวมกว่า 1.36 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คาดผลตอบรับดี ยอดผู้ค้าปลีกจากอาเซียนร่วมชมงานและเจรจาธุรกิจกว่า 6,000 คน สร้างเม็ดเงินสะพัดมากกว่า 1,000 ล้านบาท นาย ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยถึงการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกไทย ภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC การรวมตลาดการค้าเป็นหนึ่งเดียว ส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าปลีกไทยมีแผนขยายพื้นที่ค้าปลีกรองรับการเติบโตของธุรกิจระหว่างปี 2559-2560 มากถึง 17% และจากตัวเลขรวมมูลค่าธุรกิจค้าปลีกของไทย […]

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมศูนย์การค้าไทย ร่วมกับอิมแพ็คเดินหน้าจัดงานRetailEXASEAN และ POS &Auto ID Expo 2016

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมศูนย์การค้าไทย ร่วมกับอิมแพ็คเดินหน้าจัดงานRetailEXASEAN และ POS &Auto ID Expo 2016

กลับมาอีกครั้ง สำหรับRetailEXASEAN งานแสดงสินค้าและการประชุมระดับนานาชาติเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีและโซลูชั่นเพื่อธุรกิจค้าปลีกครั้งที่ 2 พร้อมเปิดตัวงาน POS & Auto ID 2016ที่จะรวบรวมสินค้ากว่า 200 แบรนด์ชั้นนำจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาจัดแสดงพร้อมให้คำปรึกษา ตอบโจทย์ธุรกิจค้าปลีก รูปแบบการออกแบบตกแต่งร้านค้า รวมไปถึงอุปกรณ์ ระบบPOS และ Auto ID สำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีก อุตสาหกรรมโรงแรมร้านอาหาร และอุตสาหกรรมโรงงานตอบรับการขยายตัวของตลาดค้าปลีกในภูมิภาคเอเซีย มูลค่าสูงถึง 10 ล้านล้านเหรียญดอลล่าฯ ในปี 2561 โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี มร. ลอย จูน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัดเปิดเผยถึงรายงานจากองค์การสหประชาชาติประเมินว่าในอนาคต 22 เมืองทั่วโลกที่มีประชากรสูงถึง 10 ล้านคน โดย 12 เมืองนั้นอยู่ในทวีปเอเชีย สิ่งนี้จะเป็นตัวกระตุ้นการซื้อขายของตลาดเอเชียให้คึกคักนักลงทุนทั่วโลกต้องการขยายธุรกิจ […]

กวินฯ ปลื้มงาน ASEAN Retail น้องใหม่ ยอดจองพื้นที่ทะลุ 80%

กวินฯ ปลื้มงาน ASEAN Retail น้องใหม่ ยอดจองพื้นที่ทะลุ 80%

ไดเวอร์ซิไฟด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) หนึ่งในผู้นำการจัดงานแสดงสินค้า แตกไลน์เปิดตัวงานแสดงสินค้าใหม่ ASEAN RETAIL เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกในประเทศและภูมิภาค ผู้ประกอบการให้การตอบรับดี ยอดจองทะลุ 80% นายกวิน กิตติบุญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดเวอร์ซิไฟด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า งาน ASEAN Retail 2016 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคมนี้ ที่ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 103 ซึ่งเป็นงานแสดงนานาชาติสำหรับธุรกิจค้าปลีก รูปแบบของงานจะเน้นถึงการแสดงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจค้าปลีก อุปกรณ์ตกแต่งร้าน และอินเตอร์เน็ต และอีคอมเมิร์ซ นายกวิน กล่าวว่า งาน ASEAN Retail เป็นการ ”โตแล้วแตก” ไลน์มาจากงาน TRAFS งานแสดงนานาชาติอันดับ 1 อุปกรณ์ วัตถุดิบ โรงแรม ร้านอาหาร กาแฟ และเบเกอรี่ Thailand […]