งานประกวด STISA ครั้งที่ 9

เชิญส่งผลงานเข้าประกวด STISA ครั้งที่ 9 ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ

เชิญส่งผลงานเข้าประกวด STISA ครั้งที่ 9 ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักงานวิจัยและนวัตกรรม เชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประกวด STISA ครั้งที่ 9 หรือ โครงการความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Creative Processes and Materials for Social Sustainability ) จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) ,บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมทักษะการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมทักษะการสร้างแผนธุรกิจเชิงพาณิชย์หรือแผนแสดงศักยภาพการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย กำหนดส่งใบสมัครพร้อมผลงาน ตามข้อเสนอโครงการแบบย่อได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2559 ชิงรางวัลกว่า 5 แสนบาท สาขาที่กำหนดของผลงานที่จะส่งเข้าประกวด STISA ครั้งที่ 9 โครงการความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Creative Processes and Materials for Social Sustainability ) […]