จดทะเบียน

เชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าส่ง-ค้าปลีกใน Myanmar

เชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าส่ง-ค้าปลีกใน Myanmar

บริการจดทะเบียน และต่ออายุ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ในประเทศไทย และในประเทศพม่า

บริการจดทะเบียน และต่ออายุ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ในประเทศไทย และในประเทศพม่า

บริการจดทะเบียน และต่ออายุ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ในประเทศไทย ————————————————————————————————————————————– รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ป้องกัน !! ก่อนที่เครื่องหมายการค้าจะถูก COPY จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย สมัครใช้บริการ คลิกที่https://goo.gl/aMvNTe ต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย สมัครใช้บริการ คลิกที่https://goo.gl/QbzzOt รับส่วนลดทันที 10% สำหรับสมาชิก NewCity Digital Business Network สมัครสมาชิก NewCity Digital Business Network คลิกที่https://goo.gl/LSws8e ระยะเวลาที่ให้การคุ้มครอง : เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ที่จดทะเบียนแล้ว มีอายุความคุ้มครอง 10 ปี เมื่อจะครบกำหนดสามารถที่จะต่ออายุได้เป็นคราว ๆ คราวละ 10 ปี ————————————————————————————————————————————– บริการจดทะเบียน และต่ออายุ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ในประเทศพม่า รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ป้องกัน !! ก่อนที่เครื่องหมายการค้าจะถูก COPY จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า […]