จัดยิ่งใหญ่ สุดอลังการ “งานการแสดง แสง สี เสียง อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2560”

จัดยิ่งใหญ่ สุดอลังการ “งานการแสดง แสง สี เสียง อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2560”

จัดยิ่งใหญ่ สุดอลังการ “งานการแสดง แสง สี เสียง  อนุสรณ์ดอนเจดีย์  ประจำปี 2560”

จัดยิ่งใหญ่ สุดอลังการ “งานการแสดง แสง สี เสียง อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2560” พร้อมเปิดการแสดง 18มกราคม-1 กุมภาพันธ์ ณ บริเวณ พระบรมราชานุสรณ์ ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขอเชิญประชาชน ผู้สนใจการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เข้าร่วมชมงาน การแสดง แสง สี เสียง อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย นับเป็นวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงทำยุทธหัตถีกับพม่าข้าศึก โดยเอาชนะพระมหาอุปราชา […]