จัดเสน

ภาพข่าว : พิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดจันเสน

ภาพข่าว : พิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดจันเสน

นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดจันเสน จัดทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ พระชนมายุ 84 พรรษา ที่ผ่านมา และเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยมี นางวนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม และแขกผู้มีเกียรติในแวดวงต่างๆ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ วัดจันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์