จุฬาลงกรณ์

ปิดฉากอย่างสวยงาม เฮียร์ไลฟ์บริจาคส่งมอบเครื่องช่วยฟังให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปิดฉากอย่างสวยงาม เฮียร์ไลฟ์บริจาคส่งมอบเครื่องช่วยฟังให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การเดินทางอันยาวนานของเฮียร์ไลฟ์กับกิจกรรมเพื่อมอบสิ่งดีๆ และมอบการได้ยินอีกครั้งให้แก่ผู้คน ในกิจกรรม GN จัดวิ่งครบรอบ 150 ปี ภายใต้ชื่องาน “Hear More 2019” จัดขึ้นที่โรงแรม Grand Hyatt Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 – 29 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยแนวคิดงานคือ 150 Years Of Making Life Sound Better ซึ่งกิจกรรมนี้มีประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 9 ประเทศ มีองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 137 องค์กร ระยะทางในการวิ่งทั้งหมด 7,789 กิโลเมตร สามารถบริจาคเครื่องช่วยฟังได้ทั้งหมด 65 เครื่อง และเงื่อนไขในการวิ่ง คือ เมื่อวิ่งได้ระยะทางครบ 150 กิโลเมตร จะได้รับเครื่องช่วยฟัง 2 เครื่อง ที่สามารถนำไปบริจาคต่อให้กับโรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้อเครื่องช่วยฟัง […]

งานแถลงข่าว “การเตรียมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2017 และมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้”

งานแถลงข่าว  “การเตรียมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2017 และมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพร้อมสนับสนุนงานวิจัย จึงได้จัดงานแถลงข่าว “การเตรียมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2017 และมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้” ในหัวข้อ “THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus” ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 – วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด เพื่อให้เป็นเวทีสาธารณะในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำหนดนโยบาย ร่วมแบ่งปันและนำเสนอความก้าวหน้าใหม่ในปัจจุบัน พร้อมชี้แจงและหามาตรการช่วยเหลือจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายสัญชัย […]