ชมรมเกษตตร

ปฏิทินกิจกรรม ชมรมฯ ชวนเที่ยวงานเกษตรแฟร์ 59

ปฏิทินกิจกรรม ชมรมฯ ชวนเที่ยวงานเกษตรแฟร์ 59

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ เชิญชวนเที่ยวชมงาน ” เกษตรแฟร์ ประจำปี 2559 ” งานแสดงสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ภายใต้แนวคิด “เกษตรศาสตร์นำไทย สู้ภัยแล้ง” โดยทางชมรมฯ จะนำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตรแบบปลอดสารพิษครบวงจรแสดงในงาน เช่น สารอุดบ่อสำหรับสระน้ำประจำไร่นา สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ หินแร่ภูเขาไฟ เป็นต้น รวมถึงแนะนำการเพาะเห็ดแบบครบวงจรที่สามารถประกอบเป็นอาชีพได้ เพื่อรองรับภัยแล้งที่คาดว่าจะหนักกว่าทุกปี ณ บูธ B14 โซนพฤกษาพรรณ หรือโซน B ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย ฝั่งประตู 2 (งามวงศ์วาน) ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 59 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 986 1680 – 2 สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 000 8499