ชิซูโอกะ

ศึกษาดูงานนวัตกรรมในคลัสเตอร์เกษตร อาหาร และเครื่องสำอาง ณ ประเทศญี่ปุ่น (TOKYU – SHIZUOKA)

ศึกษาดูงานนวัตกรรมในคลัสเตอร์เกษตร อาหาร และเครื่องสำอาง ณ ประเทศญี่ปุ่น (TOKYU – SHIZUOKA)

ศึกษาดูงานนวัตกรรมในคลัสเตอร์เกษตร อาหาร และเครื่องสำอาง ณ ประเทศญี่ปุ่น (TOKYU – SHIZUOKA) วันที่ 5-10 มีนาคม 2560 (5 วัน 4 คืน) หน่วยงาน : สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ (ส.อ.ท.) http://www.fti.or.th/2016/thai/ftiseminardetail.aspx?id=1346 Highlight : – FOODEX JAPAN 2017 – Smart Agriculture Iwata Co., Ltd (Smart Farming by Fujitsu Technology) – National Agricultural and Food Research Organization (NARO) – Kao Corporation Tokyo Plant – Shiseido Kakegawa […]