ชิ้นส่วนสานฝัน

โครงการ “ชิ้นส่วนสานฝัน แบ่งปันขาเทียม” ปี 2

โครงการ “ชิ้นส่วนสานฝัน แบ่งปันขาเทียม” ปี 2

ดิฐบดี ดิเรกวัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน นำผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคชิ้นส่วนอะลูมิเนียมเหลือใช้ภายใต้โครงการ “ชิ้นส่วนสานฝัน แบ่งปันขาเทียม” ปี 2 จากการเก็บสะสมภายในโรงแรมฯ และการเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งชิ้นส่วนเข้ามาบริจาคแก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีไกรเดช เถกิงเกียรติ รองเลขาธิการมูลนิธิฯฝ่ายการเงินและบัญชี รับมอบ ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี ทริกซี่ สกัลลี่ อาจ์ลดา ชุมสาย ณ อยุธยา สิริธร วีระวัฒน์ ณัฐธินี พยุงวงค์ ร่วมบริจาคด้วย

โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ร่วมใจบริจาคอะลูมิเนียมเหลือใช้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ร่วมใจบริจาคอะลูมิเนียมเหลือใช้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ดิฐบดี ดิเรกวัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน นำผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคชิ้นส่วนอะลูมิเนียมเหลือใช้ภายใต้โครงการ “ชิ้นส่วนสานฝัน แบ่งปันขาเทียม” จากการเก็บสะสมภายในโรงแรมฯ และการเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งชิ้นส่วนเข้ามาบริจาคแก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีไกรเดช เถกิงเกียรติ รองเลขาธิการมูลนิธิฯฝ่ายการเงินและบัญชี รับมอบ ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี อาจ์ลดา ชุมสาย ณ อยุธยา ทริกซี่ สกัลลี่ ณัฐธินี พยุงวงค์ ปัณณวัชร์ ไวทยานพรัตน์ ร่วมบริจาคด้วย ลำดับภาพจากซ้ายไปขวา 1. นายดิฐบดี ดิเรกวัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน 2. นายปัณณวัชร์ ไวทยานพรัตน์ ผู้ประสานงานฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน 3. นายไกรเดช เถกิงเกียรติ รองเลขาธิการมูลนิธิฯฝ่ายการเงินและบัญชี มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 4. นางสาวอาจ์ลดา ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด […]