ซอฟต์แวร์ไทย คว้า 8 รางวัล APICTA ปีนี้ ที่ไต้หวัน

ซอฟต์แวร์ไทย คว้า 8 รางวัล APICTA ปีนี้ ที่ไต้หวัน

ซอฟต์แวร์ไทย คว้า 8 รางวัล APICTA ปีนี้ ที่ไต้หวัน

ซอฟต์แวร์ไทย คว้า 8 รางวัล APICTA ปีนี้ ที่ไต้หวัน สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) จัดงานประกาศความสำเร็จจากการ ประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ “Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards” ณ กรุงไทเป ไต้หวัน โดยทีมจากประเทศไทยได้รับรางวัลทั้งสิ้น 8 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศ 7 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด จากผลงาน ระบบ LIMS (Location Information Management System) ในหมวด Financial Industry Application สมาคม ATCI […]