ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต

ซัมซุงชวนครู ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนะเด็กไทยให้พบแนว” พัฒนาครู สู่การแนะแนวรูปแบบใหม่

ซัมซุงชวนครู ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนะเด็กไทยให้พบแนว” พัฒนาครู สู่การแนะแนวรูปแบบใหม่

โครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ขอเชิญคุณครูทั่วประเทศ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนะเด็กไทยให้พบแนว” เพื่อเสริมพลังคุณครูให้สามารถช่วยเด็กๆ ค้นพบตัวเองและค้นพบอาชีพเป้าหมาย ด้วยกระบวนการแนะแนวแบบ Active Learning และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery ในห้องเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนะเด็กไทยให้พบแนว” จะจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ สมัครได้ที่ www.samsungslc.org/details2-scd-workshop-15oct2018 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่านเท่านั้น

‘ซัมซุง’ เดินหน้า ‘ห้องเรียนแห่งอนาคต’ ปีที่ 4 ปลุกพลังการเรียนรู้ 47 โรงเรียนทั่วประเทศ

‘ซัมซุง’ เดินหน้า ‘ห้องเรียนแห่งอนาคต’ ปีที่ 4 ปลุกพลังการเรียนรู้ 47 โรงเรียนทั่วประเทศ

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เผยโครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” มุ่งมั่นพัฒนาทักษะของเด็กไทย ให้ค้นพบศักยภาพตนเอง ในปีที่ 4 มีโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ยื่นสมัครกว่า 130 แห่ง ก่อนคัดเลือกเหลือ 6 แห่ง จับมือ สพฐ. ร่วมพัฒนา ห้องเรียนแห่งอนาคต หวังสร้างกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี โครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่เด็กไทย ด้วยการสร้าง กระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา พร้อมสร้าง “ห้องเรียนแห่งอนาคต” โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยปี 2559 นี้ ถือเป็นการก้าวสู่ปีที่ 4 […]

ซัมซุง เปิดรับสมัครห้องเรียนแห่งอนาคตปีที่ 4

ซัมซุง เปิดรับสมัครห้องเรียนแห่งอนาคตปีที่ 4

เปิดรับห้องเรียนแห่งอนาคต ปีที่ 4: บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดรับสมัครโรงเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ปีที่ 4 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 มีนาคม 2559 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ด้วยการสนับสนุน นวัตกรรมพร้อมด้วยองค์ความรู้ “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ให้ผู้บริหาร ครู ให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัด ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในรูปแบบใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 41 แห่ง โดยโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.samsungslc.org และส่งเอกสาร (จำนวนไม่เกิน 20 หน้าA4) มาที่ โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต เลขที่ 20 อาคารบุปผจิต ชั้น 11 ห้อง A2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม […]