ซาโนฟี่

ซาโนฟี่ ประเทศไทย รวมพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชุมชน

ซาโนฟี่ ประเทศไทย รวมพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชุมชน

จากปัญหารอบด้านที่มีผลกระทบต่อคนในชุมชนบ้านดอยติ้ว จ.น่าน ไม่ว่าเป็นปัญหาการดำรงชีวิตที่ยากลำบาก การขาดแคลนด้านการศึกษา และด้วยความห่างไกลของพื้นที่ จึงทำให้โรงเรียนบ้านดอยติ้ว เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนแห่งนี้ ตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนแห่งนี้จึงเหมือนเป็นผู้นำชุมชน ที่คอยให้คำแนะนำแก่คนในชุมชนในด้านต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีกว่า และเมื่อเกิดความเชื่อมั่นในโรงเรียนแล้ว ชาวชุมชนจึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้แก่บุตรหลานของตนเอง เพื่อติดอาวุธทางปัญญาที่ให้แก่เยาวชนและสามารถประกอบอาชีพได้นอกเหนือจากการทำไร่ จึงเป็นที่มาของดังเจตนารมณ์ของนายอดุลย์ จิณะชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้ว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 283 คน และมีการสอนวิชาดำรงชีพเพิ่มเติม เช่น การปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นมากกว่าเพียงสถานศึกษา แต่ยังเป็นแหล่งพักพิง ศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการต่างๆ ของชาวบ้านในชุมชนที่พักกว่า 1,600 คน หรือมากกว่า 300 หลังคาเรือน ด้วยความท้าทายต่างๆ ที่ชุมชนและโรงเรียนบ้านดอยติ้วต้องเผชิญนั้น ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จึงได้ร่วมสนับสนุนในการสานต่อเจตนารมณ์ให้กับสถานศึกษาแห่งนี้ด้วยการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ ซึ่งโรงเรียนจะใช้เป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับทั้งการศึกษาและการสันทนาการ จากเดิมบริเวณนี้มักประสบปัญหาในช่วงฤดูน้ำป่าไหลหลากที่น้ำป่าจะเข้าเซาะพื้นดินทำให้พื้นที่เกิดความเสียหาย ส่งผลให้เกิดความจำกัดในการใช้พื้นที่ นอกจากนี้ ซาโนฟี่ ยังได้สนับสนุนการสร้างห้องเรียนสำหรับเด็กพิเศษ สำหรับใช้พัฒนาทักษะและพัฒนาการของนักเรียนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ มร. เจ็ม ออสซ์เติร์ก ผู้จัดการใหญ่ ซาโนฟี่ ประจำประเทศไทย […]

ซาโนฟี่ สนับสนุน “วันสตรีสากล 2018” ร่วมรณรงค์ให้ผู้หญิงมีความมั่นใจ

ซาโนฟี่ สนับสนุน “วันสตรีสากล 2018” ร่วมรณรงค์ให้ผู้หญิงมีความมั่นใจ

ซาโนฟี่ โดยผลิตภัณฑ์แลคตาซิด นำโดย นางสาวอาภาภรณ์ สมะพันธุ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ ประจำประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมาร์ และบรูไน และนางสาวเมนาท มีสมมนต์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ ร่วมรณรงค์แคมเปญ “วันสตรีสากล 2018” ในการส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเอง เพื่อแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ซึ่งผู้หญิงทุกคนมีความสามารถและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในการคิด ทำ และเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้ ในการรณรงค์ครั้งนี้เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของซาโนฟี่ โดยผลิตภัณฑ์แลคตาซิด ในการสนับสนุนให้ผู้หญิงมีความมั่นใจในการใช้ชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมให้แก่ทั้งตนเองและสังคม

ซาโนฟี่เผยผลวิจัยวัคซีนตัวใหม่ ป้องกันติดเชื้อในโรงพยาบาล

ซาโนฟี่เผยผลวิจัยวัคซีนตัวใหม่ ป้องกันติดเชื้อในโรงพยาบาล

ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ผู้นำในการผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดของโลก ป้องกันโรคติดเชื้อกว่า 20 โรค ผลิตได้มากกว่าหนึ่งพันล้านโดสต่อปี รักษาประชากรกว่า 500 ล้านคนทั่วโลก ลงทุนมากกว่าหนึ่งล้านยูโร ในการค้นคว้าและพัฒนาวัคซีนในแต่ละวัน เผยปัจจุบันโครงการวิจัยและทดสอบวัคซีนชื่อ ซีดิฟเฟนส์ (Cdiffense) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ได้ก้าวหน้ามาถึงขั้นที่สามแล้ว แพทย์หญิงดนยา จันทร์สิงหกุล ผู้อำนวยการแผนกวิจัยและพัฒนาวัคซีนทางคลินิก บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ซาโนฟี่ได้ศึกษาวิจัยวัคซีน ชื่อ ซีดิฟเฟนส์ (Cdiffense) มาถึงระยะที่สามแล้ว ซึ่งถือเป็นระยะสุดท้าย คือเป็นการประเมินความปลอดภัย และความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อช่วยป้องกันโรคติดเชื้อคลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล (Clostridium difficile) ที่เรียกสั้น ๆ ว่า CDI หรือ ซีดิฟฟ์ (C. diff) โรคติดเชื้อคลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดสร้างสปอร์ชนิดหนึ่ง ผลคือทำให้ป่วยเป็นโรคลำไส้อักเสบ โดยผู้ป่วยมีอาการถ่ายเหลว และรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ สำหรับความความเสี่ยงของการติดเชื้อนั้นจะสูงขึ้นตามอายุ โรคนี้มักพบในผู้ป่วยที่พักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล หรือ ผู้ที่ใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคเป็นระยะเวลานานๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต […]