ซิสโก้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอี และธุรกิจขนาดกลางในเอเชียแปซิฟิก

ซิสโก้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอี และธุรกิจขนาดกลางในเอเชียแปซิฟิก

ซิสโก้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอี และธุรกิจขนาดกลางในเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทย – วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 – ซิสโก้เปิดตัว Cisco START สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอี (SMEs) และตลาดขนาดกลาง (midmarket) ในเอเชียแปซิฟิกเพื่อความได้เปรียบในโอกาสที่เกิดจากการเติบโตด้านดิจิทัลของภูมิภาค เห็นได้อย่างชัดเจนว่า SMEs และตลาดขนาดกลางมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็น 50% ของจีดีพี (GDP) ในภูมิภาคเอเชีย และเป็น 70% ของการจ้างงานทั้งหมด นอกจากนี้ ยังเป็นตลาดที่มีการแข่งขันและมีนวัตกรรมสูงมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ และมีการกระจายรายได้ที่ดีกว่า ขณะที่ภูมิภาคเอเชียกำลังจะเป็นผู้นำด้านดิจิทัลของโลก เอสเอ็มอี และตลาดขนาดกลางจึงเป็นธุรกิจหลักที่ทำให้ ‘ดิจิไทเซชั่น (digitization)’ แพร่หลายในภูมิภาคนี้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามธุรกิจเอสเอ็มอี และธุรกิจขนาดกลางยังต้องเจอกับความท้าทายของในการเข้าถึงโลกดิจิทัลและงบประมาณในการเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุด Cisco START ได้ทำการแก้ไขในจุดนี้โดยทำให้เอสเอ็มอี และธุรกิจขนาดกลางสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ง่าย (Simple) ปลอดภัย (Secure) และชาญฉลาด (Smart) ได้ ที่ใช้กับธุรกิจขนาดใหญ่แต่ปรับให้เข้ากับขนาดของธุรกิจเอสเอ็มอี และธุรกิจขนาดกลางในราคาที่เหมาะสม เช่น • โซลูชั่นที่ขนาดและราคาที่เหมาะสม ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ ณ […]

ซิสโก้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอี และธุรกิจขนาดกลางในเอเชียแปซิฟิก

ซิสโก้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอี และธุรกิจขนาดกลางในเอเชียแปซิฟิก

ซิสโก้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอี และธุรกิจขนาดกลางในเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทย – วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 – ซิสโก้เปิดตัว Cisco START สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอี (SMEs) และตลาดขนาดกลาง (midmarket) ในเอเชียแปซิฟิกเพื่อความได้เปรียบในโอกาสที่เกิดจากการเติบโตด้านดิจิทัลของภูมิภาค เห็นได้อย่างชัดเจนว่า SMEs และตลาดขนาดกลางมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็น 50% ของจีดีพี (GDP) ในภูมิภาคเอเชีย และเป็น 70% ของการจ้างงานทั้งหมด นอกจากนี้ ยังเป็นตลาดที่มีการแข่งขันและมีนวัตกรรมสูงมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ และมีการกระจายรายได้ที่ดีกว่า ขณะที่ภูมิภาคเอเชียกำลังจะเป็นผู้นำด้านดิจิทัลของโลก เอสเอ็มอี และตลาดขนาดกลางจึงเป็นธุรกิจหลักที่ทำให้ ‘ดิจิไทเซชั่น (digitization)’ แพร่หลายในภูมิภาคนี้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามธุรกิจเอสเอ็มอี และธุรกิจขนาดกลางยังต้องเจอกับความท้าทายของในการเข้าถึงโลกดิจิทัลและงบประมาณในการเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุด Cisco START ได้ทำการแก้ไขในจุดนี้โดยทำให้เอสเอ็มอี และธุรกิจขนาดกลางสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ง่าย (Simple) ปลอดภัย (Secure) และชาญฉลาด (Smart) ได้ ที่ใช้กับธุรกิจขนาดใหญ่แต่ปรับให้เข้ากับขนาดของธุรกิจเอสเอ็มอี และธุรกิจขนาดกลางในราคาที่เหมาะสม เช่น • โซลูชั่นที่ขนาดและราคาที่เหมาะสม ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ ณ […]