ซียูอีแอล CUEL พลังงาน

ความสำเร็จของซียูอีแอลในโปรเจ็คของอิคธิส

ความสำเร็จของซียูอีแอลในโปรเจ็คของอิคธิส

เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา บริษัท ซียูอีแอล จำกัด ได้เสร็จสิ้นโปรเจ็คระยะเวลา 3 ปีของการผลิตโมดูลจำนวน 151 โมดูล และส่งมอบให้กับโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG – Liquefied Natural Gas) ของอิคธิสที่เมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งอินเป็กซ์ (INPEX) เป็นเจ้าของและผู้ผลิต บริษัท ซียูอีแอล จำกัด เป็นผู้รับเหมาช่วงของบริษัท เจเคซี ในโปรเจ็คนี้ บริษัทเจเคซีซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เจจีซี, บริษัท ชิโยดะ คอร์เปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท เคบีอา โอเวอร์ซี จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซียูอีแอลทำงานประกอบและสร้างโครงสร้างเหล็ก และท่อส่งก๊าซ ให้กับโปรเจ็คอิคธิสนี้ รวมทั้งสิ้น 36,500 ตัน มีการส่งมอบโมดูลไปที่เมืองดาร์วินรวม 31 เที่ยว เที่ยวแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และเที่ยวสุดท้ายเมื่อวันที่ […]

A Success Story: Ichthy Project By CUEL Limited

A Success Story: Ichthy Project By CUEL Limited

On the 14th January 2016, CUEL Ltd completed a 3 year project to construct 151 modules which form part of the Ichthy’s onshore LNG processing plant in Darwin Australia owned and operated by Inpex. CUEL LTD’s client was JKC, Ichthy’s onshore LNG Joint Venture contractor, consisting of JGC (Japan) KBR Overseas Inc (USA) and Chiyoda […]