ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์

สทน. ร่วมมหกรรมวิทย์ฯ ปี 60 จุดประกาย “การค้นพบทางนิวเคลียร์”

สทน. ร่วมมหกรรมวิทย์ฯ ปี 60 จุดประกาย “การค้นพบทางนิวเคลียร์”

ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กำหนดจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17 – 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเผยแพร่ความรู้และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านต่างๆ โดยมีแนวคิดหลักคือ “การค้นพบโดยบังเอิญ” (Serendipity in Nuclear Science) นำเสนอเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์จนนำไปสู่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ในวงการแพทย์ของโลกในปัจจุบัน 3 เหตุการณ์ได้แก่ การค้นพบรังสีเอกซ์ (X-Rays) นำไปสู่การใช้วินิจฉัยโรค ค้นหาวัตถุอันตราย และตรวจหาความหนาแน่นของวัตถุหรือโลหะ การค้นพบรังสีแกมมา (Gamma) นำไปสู่การใช้ทำลายเซลล์มะเร็ง วินิจฉัยโรค ฉายรังสีในอาหาร และกลายพันธุ์พืช ส่วนการค้นพบธาตุเรเดียม (Radium) นำไปสู่การใช้ยับยั้งเซลล์มะเร็งและใช้เป็นสารเรืองแสง จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปเยี่ยมชมสาระความรู้ในบูธนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมสนุกๆ เกมสอดแทรกความรู้ พร้อมรับของที่ระลึกได้ฟรี […]