ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

วปธ. เปิดโลกอุตสาหกรรม 4.0

วปธ. เปิดโลกอุตสาหกรรม 4.0

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนที่ 24 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) รุ่นที่ 9 ในหัวข้อ “เปิดโลกธุรกิจอุตสาหกรรม” เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปรับสู่ประเทศอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยงที่มีความสามารถในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ แจ้งวัฒนะ