ดั๊บเบิ้ล เอ จับมือ สวนสุนันทา ส่งเสริมด้านวิชาการ จัดตั้ง Double A Logistics Academy ยกระดับการเรียนการสอนระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ภาพข่าว : ดั๊บเบิ้ล เอ จับมือ สวนสุนันทา ส่งเสริมด้านวิชาการ จัดตั้ง Double A Logistics Academy ยกระดับการเรียนการสอนระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ภาพข่าว : ดั๊บเบิ้ล เอ จับมือ สวนสุนันทา ส่งเสริมด้านวิชาการ จัดตั้ง Double A Logistics Academy ยกระดับการเรียนการสอนระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ร่วมทำพิธีเปิดตัวโครงการความร่วมมือด้านวิชาการในระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และพิธีส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการขาย (POS) โดยมีแนวคิดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Hub of AEC) จึงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่อประยุกต์ให้ระบบโลจิสติกส์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการผลักดันให้ธุรกิจเกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ปฏิบัติการจริง ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้ …………………………………….