ดั๊บเบิ้ล เอ เลี้ยงรับรองผู้ร่วมประชุม AAPBS

ภาพข่าว : ดั๊บเบิ้ล เอ เลี้ยงรับรองผู้ร่วมประชุม AAPBS

ภาพข่าว : ดั๊บเบิ้ล เอ เลี้ยงรับรองผู้ร่วมประชุม AAPBS

โยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) และเกาะไม้ท่อน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองศาสตราจารย์ ดร. จอร์จ เบนเวลล์ ประธาน AAPBS และผู้ทรงคุณวุฒินานาชาติจาก 20 ประเทศ ที่เดินทางมาประเทศไทย เพื่อร่วมงานประชุม The Association of Asia Pacific Business Schools หรือ AAPBS ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ดี พัค ซี เจน ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ ในฐานะองค์กรร่วมจัดงานประชุม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือต่อกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจในภูมิภาคเอเซีย แปซิฟิก เมื่อเร็วๆนี้ …………………………………………………………