ดูแลผู้สูงอายุ

Chersery Home International โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญ และถวายเทียนพรรษาร่วมกัน

Chersery Home International โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญ และถวายเทียนพรรษาร่วมกัน

วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา เป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” และเป็น วันที่พระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ Chersery Home International โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญ และถวายเทียนพรรษาร่วมกัน

บริการ Daycare ดูแลแบบไปเช้า – เย็นกลับ ให้การบริการด้านกิจกรรมที่น่าสนใจและสันทนาการสำหรับผู้สูงวัย

บริการ Daycare ดูแลแบบไปเช้า – เย็นกลับ  ให้การบริการด้านกิจกรรมที่น่าสนใจและสันทนาการสำหรับผู้สูงวัย

บริการ Daycare ดูแลแบบไปเช้า – เย็นกลับ ให้การบริการด้านกิจกรรมที่น่าสนใจ และสันทนาการสำหรับผู้สูงวัย บริการดูแล 08.00 – 17.00 น.จะมีชั้นให้บริการเป็นทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงวัยและสันทนาการกิจกรรมจะมีการสลับเปลี่ยนไปทุกวันในหนึ่งสัปดาห์ ไม่ซ้ำกันดูแลโดยทีมนักกิจกรรมบำบัดและ นักกิจกรรมผู้สูงอายุของเราทุก ๆ วัน ติดต่อเราโรงพยาบาลผู้สูงอายุ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู Tel. 02-056-1684-5 Mobile : 094-426-4439 Email : cherseryhome@gmail.com Line ID: @cherseryhome

บริการ Daycare ดูแลแบบไปเช้า – เย็นกลับ ให้การบริการด้านกิจกรรมที่น่าสนใจและสันทนาการสำหรับผู้สูงวัย

บริการ Daycare ดูแลแบบไปเช้า – เย็นกลับ  ให้การบริการด้านกิจกรรมที่น่าสนใจและสันทนาการสำหรับผู้สูงวัย

บริการ Daycare ดูแลแบบไปเช้า – เย็นกลับ ให้การบริการด้านกิจกรรมที่น่าสนใจและสันทนาการสำหรับผู้สูงวัย ส่วนแบบไปเช้า – เย็นกลับ บริการดูแล 08.00 – 17.00 น. จะมีชั้นให้บริการเป็นทำกิจกรรมร่วมกัน ของผู้สูงวัยและสันทนาการ กิจกรรมจะมีการสลับเปลี่ยนไปทุกวันในหนึ่งสัปดาห์ไม่ซ้ำกัน ดูแลโดยทีมนักกิจกรรมบำบัดและนักกิจกรรมผู้สูงอายุของเราทุก ๆ วัน อัตราค่าบริการ 600 บาท / ครึ่งวัน 1,000 บาท / วัน

The Senizens Live Happy & Healthy … Live Here

The Senizens Live Happy & Healthy … Live Here The project of Mix-use community for seniors in the center of Thonburi, Charansanitwong 13 Rd. is an inclusive convenient nursing home care by the professionals for rehabilitation in the cozy and confidential ambiance to strengthen the relationship in the family. The Senizens emerges from the concept […]

Nursing home

Nursing home

เราตั้งใจสร้าง The Senizens … ที่จะเป็นความหวังใหม่ในการดูแลผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น หลังออกจาก รพ. ต้องการกายภาพฟื้นฟู ผู้ป่วยสมองเสื่อมรวมถึงการดูแลระยะท้ายที่ครบวงจร ในการบริการที่ดี เป็นมืออาชีพและเข้าถึงได้ภายใต้การบริหารงานโดยรพ.ผู้สูงอายุ Chersery home ที่สนับสนุนด้านบริการและเป็นพันธมิตรทางการแพทย์ ที่นี่จะเป็นมิติใหม่ในการดูแลผู้สูงวัย ที่หมอตั้งใจสร้างเพื่อให้เป็น Masterpiece ของประเทศ บอก”รัก”ผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล Phase 1 : เปิดเยี่ยมชมโครงการ เมษายน 2562 ติดต่อเยี่ยมชมโครงการ The Senizens ได้ที่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery home สนใจสอบถาม 065-598-8783 FB : www.facebook.com/thesenizen/ Line@ : thesenizens Web : www.thesenizens.com ทุกวัน 7.00-18.00 น.

พักฟื้นระยะสั้น … จ่ายแพงกว่าทำไม !!!

#พักฟื้นระยะสั้น … จ่ายแพงกว่าทำไม !!! 1.แพงกว่า … หากอยู่รพ.เอกชนต่อ 2.แพงกว่า … หากติดเชื้อซ้ำใน รพ.ใหญ่ 3.แพงกว่า … หากต้องกายภาพทุกวัน 4.แพงกว่า (และปวดหัวกว่า) … หากต้องหาผู้ดูแลเอง 5.และอาจแพงกว่า … หากเกิดภาวะแทรกซ้อนหากดูแลต่อเนื่องไม่ดี เลือกการฟื้นฟูระยะสั้น 1-2 สัปดาห์ที่ รพ.Chersery Home International ตอบโจทย์ทุกอย่างในการฟื้นฟูผู้สูงวัย 1.มีทีมวิชาชีพดูแลทุกวัน กายภาพต่อเนื่องทุกวัน 2.บรรยากาศดี ไม่เครียด เหมาะแก่การฟื้นฟู 3.ลดการติดเชื้อในรพ.ใหญ่ 4.บริการดี รวดเร็วแบบเอกชน … แต่ประหยัดกว่า 70% !!! สนใจสอบถาม 0944264439 ได้ทุกวัน 7.00-18.00 น. www.cherseryhome.com

Chersery Home International

เป็น 2 สัปดาห์แห่งการศึกษาดูงานจากหลากหลายองค์กร และมีโอกาสต้อนรับทีมวิทยากรสหสาขาวิชาชีพที่มาอบรมในโครงการพิเศษจากประเทศสิงคโปร์มาเยี่ยมชมรพ. ที่รพ.ผู้สูงอายุ Chersery Home International ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ศึกษาตัวอย่างการดำเนินการด้ายสถานพยาบาลที่ Focus การฟื้นฟูผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ

นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ

สมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเข้าพบท่านวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ม.ล. ภู่ทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ และคุณวรรณศรี โชติกะพุกกณะ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนธุรกิจบริการ ประชาสัมพันธ์สมาคมและรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงาน

The Senizens

The Senizens

ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมักคิดว่าตนเองอยู่ในช่วงชีวิตที่ต้องพบเจอกับความเสื่อมโทรมของร่างกาย ความเปลี่ยนแปลงที่ด้อยลงของกายภาพ ปัญหาด้านสุขภาพ แท้จริงแล้วเราสามารถเผชิญกับวัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพด้วยการมี ‘กิจกรรมทางกาย’ The Senizens จึงได้จัดสัดส่วนของการสร้างกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยขึ้น ภายใต้การดูแลของทีมสหวิชาชีพ อย่างใกล้ชิด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. โปรแกรมการรับดูแลผู้สูงวัยในระหว่างวัน (Daycare) เวลา 08.00-17.00 น. 2. กิจกรรมกระตุ้นสมองและความจำ 3. ธาราบำบัดเพื่อสุขภาพและการผ่อนคลาย 4. กิจกรรมเข้าจังหวะดนตรี ลีลาศ 5. กิจกรรมโยคะ ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ 6. กิจกรรมศิลปะเพื่อการรักษาและผ่อนคลายสมาชิกสามารถเข้าร่วมได้ในอัตราพิเศษ Phase 1 : เปิดเยี่ยมชมโครงการ เมษายน 2562 ติดต่อเยี่ยมชมโครงการ The Senizens ได้ที่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery home สนใจสอบถาม 065-598-8783 FB : www.facebook.com/thesenizen/ Line@ : thesenizens Web : www.thesenizens.com ทุกวัน […]

Chersery home

Chersery home

#ภาวะสมองเสื่อมที่ผู้ดูแลควรทราบ คือ การทำงานของสมองโดยเฉพาะเรื่องความจำค่อย ๆ แย่ลงเรื่อย ๆ จนถึงขั้นที่มีผลต่อชีวิตประจำวัน หน้าที่การงาน หรือการเข้าสังคม สาเหตุส่วนใหญ่ของภาวะสมองเสื่อม (ซึ่งพบได้ราว 60-80%) มักเกิดจากภาวะการเสื่อมสภาพ อย่างค่อยเป็นค่อยไปของเซลล์สมอง ซึ่งในกลุ่มนี้ พบว่า “โรคอัลไซเมอร์” เป็นโรคที่พบบ่อยมากที่สุด #มาทำความรู้จักกับโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เกิดจากโปรตีนเบต้าอะไมลอยด์ (Beta Amyloid) มาเกาะติดกับเซลล์สมอง ทำให้เซลล์สมองเสื่อม สภาพลงเรื่อย ๆ เป็นโรคที่ยิ่งอายุมาก ยิ่งมีโอกาส เป็นมากขึ้น #อาการของโรคอัลไซเมอร์ – ลืมสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น – วางของผิดที่ – ลืมหรือนึกชื่อบุคคล หรือสถานที่ไม่ออก – ทำอะไรซ้ำ ๆ ย้ำ ๆ – การทำกิจวัตรประจำวันเป็นเรื่องยาก – ปรับตัวเข้ากับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้น้อยลง – อารมณ์แปรปรวนบ่อยครั้ง หงุดหงิด ซึมเศร้า – ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ – […]

1 2 3