ด้วยรักตรบนิรันดร์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ในงาน “ด้วยรักตราบนิรันดร์” พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาไทย วันนี้ – 25 ธันวาคม ศกนี้ ณ ทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า สนามกีฬาแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙  ในงาน “ด้วยรักตราบนิรันดร์” พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาไทย วันนี้ – 25 ธันวาคม ศกนี้ ณ ทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า สนามกีฬาแห่งชาติ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเชิญชวนประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมชมงาน “ด้วยรักตราบนิรันดร์” พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และในโอกาสครอบรอบ 17 ปี ทรงพระราชทานชื่อ สายทางเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ผ่านนิทรรศการสุดยิ่งใหญ่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจได้อย่างน่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการ “รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ” กับการจำลองรถไฟฟ้าขบวนพิเศษที่ตกแต่งด้วยสีทอง ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับ นามพระราชทาน และข้อมูลสายทางเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงได้ให้แนวพระราชดำรัสในการพัฒนาโครงข่ายการจราจรของกรุงเทพมหานคร จนสามารถพัฒนาการคมนาคมให้สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เจริญ น่าอยู่ สวยงาม และมีความสะดวกสบายตลอดระยะเวลา […]