ตลาดต้องชม

กรมการค้าภายในจัดพิธีมอบรางวัลจากการจัดประกวดคลิปวีดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม”

กรมการค้าภายในจัดพิธีมอบรางวัลจากการจัดประกวดคลิปวีดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม”

อธิบดีกรมการค้าภายใน (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะได้รับรางวัล จากการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 โดยเริ่มเวลา 13.00 น. ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ ********* วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. อธิบดีกรมการค้าภายใน (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมฯ ได้ดำเนินโครงการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy […]

ตลาดต้องชม “กาดฮิมน้ำอุโมงค์”

ตลาดต้องชม “กาดฮิมน้ำอุโมงค์”

ขอเชิญพี่น้องชาวลำพูน และต่างจังหวัด แอ่วงาน “ตลาดต้องชม…กาดฮิมน้ำอุโมงค์” ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัดลำพูน เปิดดำเนินการทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ (ทุกสัปดาห์) ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยตลาดแห่งนี้มีความเป็นตลาด “ภูมิวัฒนธรรม”ที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเปิดทางการ ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนสาธารณะปิงห่าง หมู่ที่ 5 บ้านป่าเห็ว ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน “ตลาดต้องชม” ถือว่าเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) เชื่อมโยงและกระจายผลผลิต ช่องทางการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนในชุมชน ผ่านการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานต่างๆ ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งภาครัฐจะร่วมมือกับประชาชน เอกชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วน ในการร่วมมือกันสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และพัฒนา […]