ตลาดหลักทรัพย์ฯ หนุนเด็กไทยวางแผนการเงินผ่าน INVESTORY Mobile Exhibition on School 2018

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หนุนเด็กไทยวางแผนการเงินผ่าน INVESTORY Mobile Exhibition on School 2018

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หนุนเด็กไทยวางแผนการเงินผ่าน INVESTORY Mobile Exhibition on School 2018

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม “INVESTORY Mobile Exhibition on School 2018” ปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการวางแผนทางการเงินให้แก่นักเรียนทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 100,000 คน ในปีนี้ได้นำนิทรรศการเคลื่อนที่ไปจัดตามโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 15 โรงเรียน ภายใต้แนวคิด “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล” สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มทักษะด้านการวางแผนการเงิน รวมทั้งสัมผัสประสบการณ์การลงทุนซื้อขายหุ้นผ่านเกมจำลองเสมือนจริง สามารถเข้าเยี่ยมชม INVESTORY ได้ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.set.or.th/investory