ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บลจ เอ็มเอฟซี คว้า 2 รางวัลการันตีความแข็งแกร่ง จากงาน SET Awards 2019

บลจ เอ็มเอฟซี คว้า 2 รางวัลการันตีความแข็งแกร่ง จากงาน SET Awards 2019

นายเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ขึ้นเวทีรับ 2 รางวัลเกียรติยศจากงาน “SET Awards 2019” จากนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินและธนาคาร โดยเอ็มเอฟซีได้รับรางวัลประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และรางวัลยอดเยี่ยม Deal of the Year การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ทั้งนี้ยังได้รับรางวัลประเภทบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset Management Company Awards)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลูกฝังเยาวชนเรื่องการออมและการวางแผนการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ปลูกฝังเยาวชนเรื่องการออมและการวางแผนการเงิน

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนและหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับคณะอาจารย์และผู้แทนเยาวชนจาก 15 โรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 90 คน ที่มาร่วมแข่งขันทดลองการลงทุนและเล่นเกมจำลองซื้อขายหุ้นเสมือนจริง ต่อยอดการปลูกฝังเรื่องการออมและการวางแผนการเงิน ตั้งแต่ระดับเยาวชนผ่านโครงการ “INVESTORY Mobile Exhibition on School 2018” ปี 3 ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โฮมโปร เดินหน้าลดโลกร้อนรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมแถลงข่าวกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโครงการ “Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event”

โฮมโปร เดินหน้าลดโลกร้อนรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมแถลงข่าวกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโครงการ “Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event”

โฮมโปร เดินหน้าลดโลกร้อนรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมแถลงข่าวกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโครงการ “Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event” นางสาววรรณี จันทามงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และนางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แถลงข่าวโครงการ “Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event” ลดปัญหาโลกร้อนด้วยการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากการจัดกิจกรรม หรืออีเว้นท์ (Eco Event) โดยโฮมโปรได้จัดแคมเปญ “No Bag ช้อปรักษ์โลก” […]

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ คว้า 2 รางวัลดีเด่นจาก SET AWARDS 2016

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ คว้า 2 รางวัลดีเด่นจาก SET AWARDS 2016

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย นายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ นิตยสารการเงินธนาคาร เป็นประธานมอบ รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (The Outstanding CEO Award) และ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (The Outstanding Company Performance Award) แก่นายเซีย เชน เยน (Hsieh Shen-yen) ประธานบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากเวที SET AWARDS 2016 ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนิตยสารการเงินธนาคาร ณ ห้องประชุม อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้สำหรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น พิจารณาจากประเภทบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 30,000 – 100,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและความรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพ พร้อมทั้งก้าวไกลไปกับธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ […]

บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brand 2016

บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  คว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brand 2016

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย นายวิชัย ศักดิ์สุริยา รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ เข้ารับ “รางวัลแบรนด์องค์กรไทยดีเด่น 2559 (Thailand’s Top Corporate Brand Values 2016 )” ในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ เป็นธุรกิจที่มูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดอิเล็กทรอนิกส์และไอซีทีในปี 2559 ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กร 36,779 ล้านบาท สร้างงานแก่คนไทย 10,000 คน งานนี้จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีความตื่นตัวในการพัฒนาความก้าวหน้าในแบรนด์องค์กรอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยังยืนในอนาคตตอบรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 สำหรับ เครื่องมือที่ใช้วัด “มูลค่าแบรนด์องค์กร” เรียกว่า […]

BEM ก้าวเข้าสู่ SET 50 หลังควบรวม BECL และ BMCL

BEM ก้าวเข้าสู่ SET 50 หลังควบรวม BECL และ BMCL

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากนางสาวรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่ BEM ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นหลักทรัพย์ใหม่ที่ใช้คำนวณดัชนี SET50 ในครึ่งปีหลังของปี 2559 หลังจากการควบรวมบริษัทระหว่าง บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ (BECL) และ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ (BMCL) โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและมีการซื้อขายในสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยได้เข้าแสดงความยินดีเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา