ทรู รับโล่รางวัล Outstanding Awards ด้านการบริหารจัดการเป็นเลิศรวม 4 สาขา จากโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2015

ทรู รับโล่รางวัล Outstanding Awards ด้านการบริหารจัดการเป็นเลิศรวม 4 สาขา จากโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2015

ทรู รับโล่รางวัล Outstanding Awards ด้านการบริหารจัดการเป็นเลิศรวม 4 สาขา จากโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2015

ทรู รับโล่รางวัล Outstanding Awards ด้านการบริหารจัดการเป็นเลิศรวม 4 สาขา จากโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2015 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบโล่รางวัล Outstanding Awards แก่กลุ่มทรู ในฐานะที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น 1 ใน 5 อันดับแรกขององค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ ในโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2015 โดยมีผู้บริหารเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลทั้ง 4 สาขา ดังนี้ • ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กร และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้แทนรับรางวัล • ด้านสินค้า/การบริการ โดยมี นางสาว นพสรัญ ถือธงชัย […]