ทรู แล็บ เผยโฉมผู้ชนะเลิศ โครงการประกวด “Popcorn by True Lab” ครั้งที่ 1 รับทุนสนับสนุน ต่อยอดไอเดียให้เกิดขึ้นจริง

ทรู แล็บ เผยโฉมผู้ชนะเลิศ โครงการประกวด “Popcorn by True Lab” ครั้งที่ 1 รับทุนสนับสนุน ต่อยอดไอเดียให้เกิดขึ้นจริง

ทรู แล็บ เผยโฉมผู้ชนะเลิศ โครงการประกวด “Popcorn by True Lab” ครั้งที่ 1 รับทุนสนับสนุน ต่อยอดไอเดียให้เกิดขึ้นจริง

ทรู แล็บ เผยโฉมผู้ชนะเลิศ โครงการประกวด “Popcorn by True Lab” ครั้งที่ 1 รับทุนสนับสนุน ต่อยอดไอเดียให้เกิดขึ้นจริง กลุ่มทรู โดยทรู แล็บ นำโดย ดร.วิริยะ อุปัติศฤงค์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวด Popcorn Innovation Business Plan : Turn Idea to Entrepreneur by True Lab หรือ Popcorn by True Lab ครั้งที่ 1 เพื่อเวทีเฟ้นหานิสิต นักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาไอเดียให้ต่อยอดสร้างเป็นธุรกิจได้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน […]