ทางด่วนกรุงเทพ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ กทพ.

ภาพข่าว : ทางด่วนกรุงเทพ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ กทพ.

ภาพข่าว : ทางด่วนกรุงเทพ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ กทพ.

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ทางด่วนชวนไหว้พระทำบุญ เรียนรู้สมุนไพรภูมิปัญญาไทย” โดยนำคณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และฝ่ายรายได้ค่าผ่านทางทางด่วนกรุงเทพจำนวน 55 คน ร่วมเดินทางไหว้พระทำบุญที่วัดแก้วพิจิตร พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยและการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เมื่อเร็วๆนี้ ………………………………………………..