ทำงานต่างประเทศ

หลักสูตรอาหรไทย 90 ชั่วโมงพร้อมใบประกาศจากกรมแรงงาน พร้อมทำงานต่างประเทศ

หลักสูตรอาหรไทย 90 ชั่วโมงพร้อมใบประกาศจากกรมแรงงาน พร้อมทำงานต่างประเทศ

” เรียนที่นี่ ได้มากกว่าแค่ทักษะประกอบอาหาร ” – เรียนรู้พื้นฐานการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น – ประกอบอาชีพ – สามารถนำไปประกอบการอาชีพได้ทั้งใน และ ต่างประเทศ – รับใบประกาศนรับรองโดยกรมแรงงานเพื่อประกอบก