ทำดีเพื่อแม่

ไป่ตู้ จัดกิจกรรมเชื่อมใจไทย-จีน

ไป่ตู้ จัดกิจกรรมเชื่อมใจไทย-จีน

ไป่ตู้ ประเทศไทย นำโดยพัชรพร สิริทรัพย์วงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมพนักงานจัดกิจกรรม “เชื่อมใจไทย – จีน” ร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริเวณทางเชื่อมรถไฟฟ้าบีทีเอสหน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โดยมีการจัดทำป้าย และเอกสารภาษาจีนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนเกี่ยวกับกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่จะมีขึ้นในประเทศไทยระหว่างเดือนสิงหาคม อาทิ ความสำคัญของวันแม่ ข้อควรปฏิบัติหากเข้าเยี่ยมชมในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และสถานที่ราชการ เช่น การทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เป็นต้น ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างนักท่องเที่ยวจีนและประเทศไทย