ทำไทยให้เป็นเทรนด์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนางานออกแบบเชิงบูรณาการ ในหัวข้อ “ทำไทยให้เป็นเทรนด์”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนางานออกแบบเชิงบูรณาการ ในหัวข้อ “ทำไทยให้เป็นเทรนด์”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนางานออกแบบเชิงบูรณาการ ในหัวข้อ “ทำไทยให้เป็นเทรนด์” โดย 6 วิทยากรผู้ลงมือทำไทยให้เป็นเทรนด์ในสาขาต่างๆ สาขาการออกแบบกราฟฟิก สันติ ลอรัชวี และ จักรกฤษณ์ อนันตกุล สาขาโฆษณาและการตลาด ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์ และ นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ สาขาภาพยนตร์และอนิเมชั่น คมภิญญ์ เข็มกำเนิด และ ภาคภูมิ วงค์ภูมิ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 – 17:00 น. ห้องประชุมเอนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) จัดโดย หลักสูตร บัณฑิตศึกษา สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร