ทีจีเอ

ปลูกเมล่อนแบบปลอดสารพิษ

ปลูกเมล่อนแบบปลอดสารพิษ

นายจตุโชค จันทรภูมิ (ขวาสุด) ผู้จัดการประจำภาค พร้อมทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ในเครือ ทีจีเอ กรุ๊ป ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย นำคณะเกษตรกรเยี่ยมชมสวนเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อศึกษาดูการปลูกเมล่อนแบบปลอดสารพิษ ที่สร้างรายได้ปีละหลายแสนบาท ภายใต้ “โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อบริโภคอาหารปลอดภัย” จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช จังหวัดนครสวรรค์ ณ สวนเกษตรปลอดสารพิษ จังหวัดอ่างทอง