ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ

สร้างความเข้าใจมติใหม่ครม.

สร้างความเข้าใจมติใหม่ครม.

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมถ่ายภาพกับ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาระดมความคิดเห็นมติคณะรัฐมนตรี 14 กรกฎาคม 2558 ซึ่ง ที เอช เอ ซี เป็นผู้เสนอให้มีการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เปิดทางอนุญาโตตุลาการเอื้อสัญญาภาครัฐ-เอกชน ให้กับตัวแทนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยที เอช เอ ซี เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาทด้วยมาตรฐานระดับสากล ตามแนวคิด Save Time Save Cost Save Relationship ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิท