ธรรมยศ ศรีช่วย

งานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการ ใส่เกียร์ ๕ เดินหน้าพลังงานไทย ก้าวสู่เส้นชัย

งานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการ ใส่เกียร์ ๕ เดินหน้าพลังงานไทย ก้าวสู่เส้นชัย

นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ ผู้แทนจากกองทัพบก กองทัพอากาศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แถลงข่าวความสำเร็จโครงการ “ใส่เกียร์ ๕ เดินหน้าพลังงานไทย ก้าวสู่เส้นชัย” โครงการอนุรักษ์และผลิตพลังงานทดแทนสำหรับนำมาใช้ประโยชน์ และเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น ๓ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร