ธรรมศาสตร์

คณะพาณิชย์ฯ มธ. เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

คณะพาณิชย์ฯ มธ. เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านการตลาด จำนวน 1 อัตรา จบปริญญาเอกทางการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2563 ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ http://www.tbs.tu.ac.th/เกี่ยวกับเรา/Job-Opportunities ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-696-5944 หรือ 085-916-5327 ในวันและเวลาราชการ

TBS-GSB S2 Space @ Thammasat Rangsit

TBS-GSB S2 Space @ Thammasat Rangsit

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับธนาคารออมสิน ลงนามความร่วมมือโครงการ TBS-GSB S2 Space @ Thammasat Rangsit รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง TBS – GSB S2 Space @ Thammasat Rangsit กับ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในการพัฒนาพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-Working Space) บริเวณชั้น 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศูนย์รังสิต ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีศักยภาพที่พร้อมจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนต่อยอดไปยังธุรกิจในรูปแบบอื่นได้ โดยมีผู้บริหารคณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดี รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.คมน์ พันธรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าคณะฯ ที่ไปเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ […]

งานสัมมนาสัปดาห์ผู้ประกอบการหญิงระหว่างประเทศ 2019

งานสัมมนาสัปดาห์ผู้ประกอบการหญิงระหว่างประเทศ 2019

สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ (MOEH) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนา “สัปดาห์ผู้ประกอบการหญิงระหว่างประเทศ 2019 (Women Entrepreneurship Week 2019 Thailand: WEW 2019 Thailand ) ร่วมกับ Feliciano Center for Entrepreneurship” Feliciano School of Business, Montclair State University, U.S.A. ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิศรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชย์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://www.tbs.tu.ac.th/seminar-wew2019-thailand/

รับสมัครปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร (XMBA) และโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล หลักสูตรนานาชาติ (GEMBA) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562 ผู้สนใจดูรายละเอียด และสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.grad.tbs.tu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-613-2263, 02-613-2299

บัญชีธรรมศาสตร์ควงสองพันธมิตร คว้ารางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับโลกจาก EFMD

บัญชีธรรมศาสตร์ควงสองพันธมิตร  คว้ารางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับโลกจาก EFMD

ความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBS) กับธนาคารออมสิน และสมาคมเพื่อนชุมชน จังหวัดระยอง ตามแนวทาง “ธรรมศาสตร์โมเดล” คว้ารางวัลระดับโลกจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการจัดการแห่งยุโรป (European Foundation for Management Development- EFMD) จากแคมเปญสร้างระบบการเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจที่มีผลลัพธ์เป็นการยกระดับธุรกิจชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ และยั่งยืน “การนำความรู้ทางการบัญชี และบริหารธุรกิจลงไปทำงานกับชุมชนตามแนวทางที่เรียกว่า ธรรมศาสตร์โมเดลนั้นทางคณะฯ เราดำเนินการมากว่า 10 ปีแล้ว” รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวถึงแคมเปญนี้ที่เป็นการนำนักศึกษาระดับชั้นปี 3-4 ลงไปทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชน เพื่อนำความรู้จากห้องเรียนไปสู่การปฏิบัติจริง ความรู้ทางการบริหารธุรกิจสมัยใหม่จะถูกนำมาใช้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่วยพัฒนามุมมองใหม่ให้สมาชิกของชุมชน ในขณะที่นักศึกษาเองก็ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงๆ ที่สำคัญที่สุดคือได้มีโอกาสเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จร่วมกัน “สิ่งที่เราเน้นคือนักศึกษาต้องใช้เครื่องมือทางบริหารธุรกิจสมัยใหม่อย่างกลมกล่อมกับวิถีของชุมชน ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ไม่อย่างนั้นก็ไม่ยั่งยืน เราต้องแน่ใจว่าเมื่อนักศึกษาถอนตัวออกมาแล้ว ชุมชนจะเดินต่อไปได้อย่างแข็งแรง โดยนักศึกษาของเราจะถอยมาเป็นพี่เลี้ยงอยู่ห่างๆ นักศึกษาจะร่วมกับชุมชนในการวางรากฐานทางการตลาด การเงิน และบัญชีให้ชุมชน ชุมชนจะสามารถทำงานได้บนพื้นฐานของข้อมูล รู้ต้นทุนที่แท้จริง รู้การวางแผนการผลิต การบริหารสต๊อก ที่สำคัญคนในชุมชนจะต้องทำได้ด้วยตัวเอง ทุกอย่างถูกคิดอยู่บนฐานความยั่งยืนเป็นสำคัญ สิ่งที่ธรรมศาสตร์โมเดลต้องการคือยกระดับการพัฒนาชุมชนให้ต่อสู้ได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” หลังจากการพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยแนวทาง “ธรรมศาสตร์โมเดล” […]

ขอแสดงความยินดีกับทีม BEEWARE คว้ารางวัลชนะเลิศหลายประเภทจากการแข่งขัน New Venture Championship (NVC) 2019

ขอแสดงความยินดีกับทีม BEEWARE คว้ารางวัลชนะเลิศหลายประเภทจากการแข่งขัน New Venture Championship (NVC) 2019

นักศึกษาโครงการ MiM คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจแข่งกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จนได้รับ 4 รางวัล ที่โอเรกอน สหรัฐอเมริกาเร็วๆ นี้ การแข่งขัน New Venture Championship (NVC) ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยโอเรกอน เมืองพอร์ทแลนด์ รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีทีมตัวแทนผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากสถาบันชั้นนำระดับโลกถึง 16 สถาบันที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ โดยมีทีมจากทวีปเอเชียผ่านเข้ารอบ 3 ทีม ได้แก่ทีม BEEWARE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม BetterLife Monitor จากมหาวิทยาลัย Nanyang Technological University (Singapore) และทีม SPES Tech จากมหาวิทยาลัย Hong Kong University of Science and Technology […]

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการ MRE, MSMIS, MIF และ GEMBA ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 และโครงการ MAP (รอบที่ 2) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.grad.tbs.tu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2613-2263

มธ.สร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ‘งดรับของขวัญ’ ปีใหม่ เน้นโปร่งใส มีธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งสร้างองค์กรธรรมาภิบาลทุกระดับ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญหรือ No Gift Policy จากบริษัท ห้างร้านหรือคู่สัญญาทุกรูปแบบ หวังเป็นผู้นำรณรงค์สังคมไทยให้ตระหนักค่านิยมการทำงานแบบโปร่งใสไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน เริ่มปีใหม่ 2562 กรุงเทพฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 – รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า แนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันได้ยึดมั่นหลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศ “นโยบายงดรับของขวัญ” หรือ “No Gift Policy” เพื่อสร้างความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านต่างๆ โดยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง “แนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ” เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก ที่เริ่มนำนโยบาย No Gift Policy มาใช้ โดยงดรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณได้เป็นตัวเงิน ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังตั้งแต่เทศกาลปีใหม่ 2562 นี้เป็นต้นไป มุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี […]

สถาบันวิจัยแบลคมอร์สจับมือวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยแบลคมอร์สจับมือวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Chulabhorn International College of Medicine : CICM) เปิดเผยภายหลังการลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยแบลคมอร์ส ประเทศออสเตรเลีย ว่าปัจจุบันการรักษาคนไข้ไม่สามารถใช้ศาสตร์เดียวในการรักษา มีการนำสมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั่งเดิม การฝังเข็มเพื่อการรักษา ที่เรียกว่าการแพทย์แบบผสมผสานเข้ามามีบทบาท แต่ในฐานะ ที่ CICM เป็นสถาบันการศึกษา จะต้องอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจวิธีการรักษาได้ และในส่วนของวิทยาลัยฯ เองมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาแพทย์ผสมผสาน ซึ่งเป็นการเปิดสอนแห่งแรกของประเทศ ดังนั้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แบบผสมผสานจึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้น จึงได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยแบลคมอร์สที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกล่าว โดยคาดว่าจะมีการส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา ความร่วมมือด้านงานวิจัย และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยแบลคมอร์ส บรรยายให้ความรู้กับอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ความร่วมมือจะทำให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาหารเสริมของศูนย์วิจัยสมุนไพรทางคลินิกของวิทยาลัย เพราะสถาบันวิจัยแบลคมอร์สมีความชำนาญในเรื่องการใช้สมุนไพรสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แบบผสมผสานมานาน เพราะที่ผ่านมาวิทยาลัยฯมีการทำวิจัยสมุนไพรกับคนไข้หลายชนิด แต่ยังใช้วิธีเดิมในการผลิตคือ การสกัด หรือบด พบว่ามีปัญหาในเรื่องมาตรฐานปริมาณยา ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้สามารถก้าวไปสู่มาตรฐานอีกระดับหนึ่ง คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ กล่าวต่อว่า มีแพทย์กลุ่มใหญ่สนใจเกี่ยวกับการแพทย์แบบผสมผสาน แต่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สมุนไพร หากสามารถรวบรวมองค์ความรู้และทำให้ได้ตามมาตรฐาน เชื่อว่าจะมีแพทย์สนใจเพิ่มขึ้น เพราะสมุนไพรส่วนใหญ่เป็นยามีฤทธิ์อ่อนเหมาะกับผู้สูงอายุ และรัฐบาลมีการส่งเสริมให้ใช้สมุนไพรเช่นกัน ด้านดร.เลสลีย์ บราวน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแบลคมอร์ส […]

คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. เปิดรับสมัคร ปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2561

คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. เปิดรับสมัคร ปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2561

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารวิทยา) รับสมัคร Online http://www.reg.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ปริญญาโท สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA) รับสมัคร Online http://www.reg.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ปริญญาโท โครงการพิเศษ- สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA) และ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM) รับสมัคร Online http://www.jc.tu.ac.th หรือ http://grad.jc.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 02-613-2731 02-613-2733-34 […]