ธรรมะสร้างสุข

พฤกษา ชวนชาวพญาไท ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

พฤกษา ชวนชาวพญาไท ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ และคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง และบริษัทย่อย ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่เขตพญาไท ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์วัดไผ่ตัน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ภายใต้โครงการ “ธรรมะ…สร้างสุข” จัดโดย พฤกษา ร่วมกับ ทีซีที และสำนักงานเขตพญาไท ณ อาคาร Pearl Bangkok โครงการ “ธรรมะ…สร้างสุข” เป็น CSR After Process ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ที่พฤกษาใส่ใจให้ความช่วยเหลือเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 2 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และเป้าหมายที่ 17 สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน