นวัตกรรมที่ใช้ระบบอัตโนมัติ

5 ทีมไทยเข้าร่วมชิงแชมป์ DELTA CUP 2017 นวัตกรรมออโตเมชั่นนานาชาติ ที่ประเทศจีน

5 ทีมไทยเข้าร่วมชิงแชมป์ DELTA CUP 2017  นวัตกรรมออโตเมชั่นนานาชาติ ที่ประเทศจีน

คนรุ่นใหม่เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) รวมพลังประชารัฐกับภาคการศึกษา เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของเมคเกอร์นักศึกษาไทยสู่เวทีนานาชาติ “DELTA CUP 2017” 5 ทีมไทยได้คัดเลือกเข้าชิงแชมป์นวัตกรรมที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ซึ่ง 5 ทีมตัวแทนประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ได้แก่ ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ทีมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า การแข่งขันนวัตกรรม DELTA CUP 2017 จัดโดยเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศจีน ในปีนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้ว ทีมนักศึกษาไทยและนานาประเทศจะเดินทางไปแข่งขันในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองหวู่เจียง ใกล้นครเซียงไฮ้ ประเทศจีน นับเป็นเวทีท้าทายความสามารถและเปิดโอกาสให้เยาวชนนักศึกษาพัฒนาศักยภาพในด้านวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.ประเภทหุ่นยนต์ (Smart Robots) […]