นวัตกรรมเพื่อการเข้าถึงของคนทั้งมวล

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2560 ครั้งที่ 9

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2560 ครั้งที่ 9

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2560 ครั้งที่ 9 (NCPD2017) ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการเข้าถึงของคนทั้งมวล” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ