นอติลุส

“นอติลุส” ส่งมื้ออาหารทะเลคุณภาพ ดูแลบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี

“นอติลุส” ส่งมื้ออาหารทะเลคุณภาพ ดูแลบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี

“นอติลุส” ส่งมื้ออาหารทะเลคุณภาพ ดูแลบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี             นางสาวสุดาทิพ เกียรติศรีชาติ (ลำดับ 5 จากซ้าย) กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด (PFG-Pataya Food Group) ภายใต้แบรนด์ นอติลุส, มงกุฎทะเล และ ซีคราวน์ ส่งมอบมื้ออาหารปรุงสดใหม่ ในมื้อกลางวันและมื้อเย็น ให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์ ของศูนย์ COVID-19 โรงพยาบาลราชวิถี ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน โดยได้รับความร่วมมือจาก สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่มีทีมนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอาหาร และวางแผนการจัดเมนู โดยมี คุณวิไลพรรณ มั่นคง (ลำดับที่ 7 จากซ้าย) และ คุณปรารถนา ชมราศี (ลำดับที่ 6 จากซ้าย) ตัวแทนจาก สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์, คุณลาวัลย์ แจ่มประเสริฐ (ลำดับที่ […]

“นอติลุส” ส่งมอบเมนูอาหารทะเลคุณภาพ แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี ช่วยสร้างแรงกายแรงใจ สู้โควิด-19

“นอติลุส” ส่งมอบเมนูอาหารทะเลคุณภาพ  แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี ช่วยสร้างแรงกายแรงใจ สู้โควิด-19

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังขยายตัวจากจุดศูนย์แพร่เป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มคนที่อยู่ใจกลางความเสี่ยงจากโรคนี้มากที่สุด คงหนีไม่พ้นผู้ต่อสู้ในแดนหน้า อย่าง แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องรับมือในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถ ซึ่งในวันที่กลุ่มคนสำคัญเหล่านี้กำลังถูกกดทับด้วยความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจ สิ่งหนึ่งที่คนธรรมดาสามารถทำเพื่อเยียวยาพวกเขาได้ ก็คงเป็นกำลังใจและอาหารดีๆ สักมื้อ เพื่อประคับประคองความหวังในการสู้กับวิกฤตครั้งนี้ต่อไป เหมือนอย่างที่ กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด (PFG-Pataya Food Group) มองเห็นช่องทางส่งกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการใช้ความถนัดด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารทะเล มานานกว่า 40 ปี ภายใต้แบรนด์ นอติลุส, มงกุฎทะเล และ ซีคราวน์ เปลี่ยนวัตถุดิบโปรตีนคุณภาพจากทะเล อย่าง ปลาทูน่า, ปลาแซลมอน, ปลาแมคคาเรล สู่อาหารปรุงสดใหม่ มื้อต่อมื้อ ในมื้อกลางวันและมื้อเย็น ให้กับทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ของศูนย์ COVID-19 โรงพยาบาลราชวิถี ต่อเนื่องเป็นระยะเวลารวม 3 เดือน คุณ สุดาทิพ เกียรติศรีชาติ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด ได้บอกเล่าที่มาของเรื่องราวดีๆ ครั้งนี้ว่า “บุคลากรและพนักงานราว […]

“นอติลุส” ส่งมอบเมนูอาหารทะเลคุณภาพ แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี

“นอติลุส” ส่งมอบเมนูอาหารทะเลคุณภาพ แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี

“นอติลุส” ส่งมอบเมนูอาหารทะเลคุณภาพ แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี ช่วยสร้างแรงกายแรงใจ สู้โควิด-19             การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังขยายตัวจากจุดศูนย์แพร่เป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มคนที่อยู่ใจกลางความเสี่ยงจากโรคนี้มากที่สุด คงหนีไม่พ้นผู้ต่อสู้ในแดนหน้า อย่าง แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องรับมือในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถ ซึ่งในวันที่กลุ่มคนสำคัญเหล่านี้กำลังถูกกดทับด้วยความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจ สิ่งหนึ่งที่คนธรรมดาสามารถทำเพื่อเยียวยาพวกเขาได้ ก็คงเป็นกำลังใจและอาหารดีๆ สักมื้อ เพื่อประคับประคองความหวังในการสู้กับวิกฤตครั้งนี้ต่อไป             เหมือนอย่างที่ กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด (PFG-Pataya Food Group) มองเห็นช่องทางส่งกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการใช้ความถนัดด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารทะเล มานานกว่า 40 ปี ภายใต้แบรนด์ นอติลุส, มงกุฎทะเล และ ซีคราวน์ เปลี่ยนวัตถุดิบโปรตีนคุณภาพจากทะเล อย่าง ปลาทูน่า, ปลาแซลมอน, ปลาแมคคาเรล สู่อาหารปรุงสดใหม่ มื้อต่อมื้อ ในมื้อกลางวันและมื้อเย็น ให้กับทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ของศูนย์ COVID-19 โรงพยาบาลราชวิถี ต่อเนื่องเป็นระยะเวลารวม 3 เดือน             […]

กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้บริโภค ผ่านแคมเปญ “PFG’s Healthy Heart Healthy Life”

กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้บริโภค ผ่านแคมเปญ “PFG’s Healthy Heart Healthy Life”

กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด (Pataya Food Group – PFG) เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจอาหารชั้นนำระดับประเทศ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า “นอติลุสทูน่า” มีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพร้อมเติมเต็มสิ่งที่ดีให้แก่ผู้บริโภคทุกกลุ่มด้วยการเสริมสร้างคุณค่าให้กับอาหารทุกมื้อ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีของกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ดทางบริษัทฯได้รณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงพลังของการเป็นผู้ให้ (Generosity) ซึ่งเป็นค่านิยมหลัก ขององค์กร ผ่านแคมเปญ “PFG’s Healthy Heart Healthy Life” โดย บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีของพนักงาน และ อยากส่งมอบหัวใจที่แข็งแรงและสุขภาพที่ดีสู่เด็กๆที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งมีทารกแรกเกิดประมาณ 8 คนต่อ 1,000 คนที่ป่วยเป็นโรคนี้ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยพนักงานสามารถเลือกออกกำลังกายตามความถนัดและความชื่นชอบ โดยมีเป้าหมายที่ท้าทายร่วมกัน คือ สะสมระยะทาง 40,000 กิโลเมตร ภายในเวลา 40 วัน โดยทุกๆ 1 กิโลเมตรจะมีมูลค่า 10 บาท เพื่อสมทบทุน “มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก” โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ทั้งพนักงานภายในประเทศและต่างประเทศ และเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา กลุ่มผู้บริหารของกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด […]

มงกุฎทะเล ย้ำจุดยืน ปลาเนื้อแน่ อร่อยขั้นเทพ ทั้ง 4 รสชาติ

มงกุฎทะเล ย้ำจุดยืน ปลาเนื้อแน่ อร่อยขั้นเทพ ทั้ง 4 รสชาติ

กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด ผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องนอติลุส และ ปลาแมกเคอเรลตรามงกุฎทะเล เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจอาหารชั้นนำระดับประเทศที่เติบโตอย่างมั่นคงมากว่า 39 ปี มีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพร้อมเติมเต็มสิ่งที่ดีให้แก่ผู้บริโภคทุกกลุ่ม ภายใต้จุดยืน Go for Goodness ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับอาหารทุกมื้อ เพื่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข โดยภายในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด ได้เล่าเรื่องผ่านคอนเซ็ปต์ โมเดิร์นคิทเช่น สื่อถึงการเป็นห้องครัวที่พร้อมปรุงอาหารที่อร่อย เลือกใช้วัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างประณีต เพื่อการตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค สำหรับไฮไลท์สำคัญก็คงจะหนีไม่พ้น ปลาแมกเคอเรลเนื้อแน่นอร่อยขั้นเทพ ที่มีให้เลือกถึง 4 รสชาติ อร่อยกับรสชาติที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นปลาแมกเคอเรลในซอสมะเขือเทศยอดฮิต ปลาแมกเคอเรลในซอสพริกศรีราชา ปลาแมกเคอเรลในซอสพริกไทยดำ หรือจะอร่อยแซ่บนัวไปกับปลาแมกเคอเรลในน้ำปลาร้าปรุงรส ตรามงกุฎทะเล ที่ไม่ว่านำไปทำเมนูไหนก็อร่อยขั้นเทพแน่นแน่ทั้ง 4 รสชาติ ซึ่งในงานได้จัดกิจกรรมปรุงเมนูสุดพิเศษ ที่ได้รับเกียรติจาก เชฟพลอย – ฐาติกานต์ ตัณฑจินนะ นักปั้นเชฟรุ่นจิ๋วจาก A Little Something และ คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล พิธีกรชื่อดังจากรายการครัวคุณต๋อย […]

“นอติลุส” ชูจุดยืน “Go For Goodness” ตอกย้ำความเป็นผู้นำผู้ผลิตภัณฑ์อาหาร ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2018

“นอติลุส” ชูจุดยืน “Go For Goodness”  ตอกย้ำความเป็นผู้นำผู้ผลิตภัณฑ์อาหาร  ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2018

กรุงเทพฯ (29 พฤษภาคม 2561) – กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด ผู้ผลิต ปลาทูน่ากระป๋องนอติลุส และ ปลากระป๋องมงกุฎทะเล ร่วมออกบูธจัดแสดงในงานมหกรรมแสดงสินค้าอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี THAIFEX-World of Food Asia 2018 เน้นจุดยืน “เติมเต็มชีวิตด้วยสิ่งที่ดี (Go for Goodness)” ด้วยคอนเซปท์ โมเดิร์นคิทเช่น ซึ่งสื่อถึงการเป็นห้องครัวที่พร้อมปรุงอาหารที่อร่อยและมีประโยชน์ โดยใช้วัตถุดิบที่คัดสรรอย่างประณีต ในหลากหลายเมนูที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค คุณปริติ เกียรติศรีชาติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นอติลุสฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ทางบริษัทได้ออกงาน Thaifex ครั้งนี้เพื่อตอกย้ำจุดยืนในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภคคนไทย “นอติลุสไลท์” เป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเรา เราประสบความสำเร็จอย่างมากจากแคมเปญ นอติลุสไลท์ โซเดียมต่ำลง 30% (Nautilus Lite – 30% less sodium) ซึ่งพิสูจน์ว่าเป็นตัวเลือกที่ใช่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ โดดเด่นเรื่องไขมันต่ำและผ่านกระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบปลาทูน่าที่มีปริมาณเกลือโซเดียมต่ำ เพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต เหมาะกับคนรักสุขภาพ […]

อีกหนึ่งก้าวความสำเร็จของนอติลุส กับแบรนด์ นอติลุส ไลท์ (Nautilus Lite) ตอกย้ำเทรนด์สุขภาพผ่านกิจกรรม “Run for Lite” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Start Now!”

อีกหนึ่งก้าวความสำเร็จของนอติลุส  กับแบรนด์ นอติลุส ไลท์ (Nautilus Lite) ตอกย้ำเทรนด์สุขภาพผ่านกิจกรรม “Run for Lite” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Start Now!”

กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด (PFG) หนึ่งในผู้นำธุรกิจอาหารชั้นนำระดับประเทศ ภายใต้จุดยืนขององค์กร “Go for Goodness” พัทยาฟู้ด ได้ตระหนักถึงวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันที่เร่งรีบ ส่งผลให้ละเลยการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงการออกกำลังกายที่เพียงพอ Nautilus Lite จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนให้หันมาเริ่มดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยการเริ่มต้นรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และเริ่มต้นการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Start Now เริ่มต้นสุขภาพดีกับ Nautilus Lite” จึงได้จัดกิจกรรม Run for Lite เวิร์กชอปการรักษาสุขภาพดีอย่างถูกวิธี ผ่านการวิ่งซึ่งกำลังอยู่ในกระแสนิยมขณะนี้ โดยงานจัดขึ้นที่สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งในกิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับนักวิ่งมือใหม่ เป็นการวิ่งพร้อมเรียนรู้ตามฐานเพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องในการเริ่มต้นวิ่ง การสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และคำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเมนูสุขภาพง่ายๆที่สามารถไปทำต่อได้เอง จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ คุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ แขกรับเชิญที่จะมาให้คำแนะนำผ่านหัวข้อ “จากแรงบันดาลใจ สู่แรงบันดาลกาย”, คุณลิเดีย ศรัณย์รัชต์ และคุณแม้ด พิมพ์อร โมกขะสมิต Blogger ชื่อดัง […]

พัทยาฟู้ด ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจอาหาร พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารแห่งปี ในงาน “THAIFEX-World of Food Asia 2017

พัทยาฟู้ด ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจอาหาร  พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารแห่งปี ในงาน “THAIFEX-World of Food Asia 2017

กรุงเทพฯ (31 พฤษภาคม 2560) – กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด หนึ่งในผู้นำธุรกิจอาหารชั้นนำระดับประเทศ ร่วมออกบูธจัดแสดงในงานมหกรรมแสดงสินค้าอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี THAIFEX-World of Food Asia 2017 นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายรูปแบบที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมเติมเต็มชีวิตด้วยสิ่งที่ดี กับทีมงานฝ่ายขายที่พร้อมให้คำแนะนำอย่างครบวงจร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คุณปริติ เกียรติศรีชาติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นอติลุสฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด “เติมเต็มชีวิตด้วยสิ่งที่ดี” มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่และรักสุขภาพ รวมทั้งให้คำแนะนำโดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ กับทีมงานฝ่ายขายที่พร้อมให้คำแนะนำอย่างครบวงจร เพื่อส่งเสริมความสำคัญของการดูแลสุขภาพ การร่วมออกบูธจัดแสดงในครั้งนี้จึงถือเป็นการตอกย้ำพันธกิจ และความเป็นผู้นำด้าน “การส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี” เพราะตระหนักดีว่า “สุขภาพที่แข็งแรง คือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดี แต่จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การออกกำลังกายอย่างหนักทุกวันแต่เพียงอย่างเดียว การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน” พัทยาฟู้ด นำทัพตัวเลือกที่ใช่เพื่อคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ กับผลิตภัณฑ์ “นอติลุสไลท์ โซเดียมต่ำลง 30% (Nautilus Lite – 30% less sodium) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปลาทูน่าคุณภาพสูง […]

พัทยาฟู้ด ส่งแคมเปญโฆษณาชุด “ใหม่! นอติลุสไลท์ เทรนดิ คัพ อร่อย สุขภาพดี ทุกเวลา” กระตุ้นตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

พัทยาฟู้ด ส่งแคมเปญโฆษณาชุด  “ใหม่! นอติลุสไลท์ เทรนดิ คัพ อร่อย สุขภาพดี ทุกเวลา” กระตุ้นตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

กรุงเทพฯ (25 มกราคม 2559) – กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด หนึ่งในผู้นำธุรกิจอาหารชั้นนำระดับประเทศ เปิดตัวแคมเปญโฆษณาชุด “ใหม่! นอติลุสไลท์ เทรนดิ คัพ อร่อย สุขภาพดี ทุกเวลา” โดยนำเสนอแนวคิด “เติมเต็มชีวิตด้วยสิ่งที่ดีในแบบที่เลือก” เพื่อสร้างความตระหนักด้านการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคนรักสุขภาพ พร้อมทั้งเสริมทัพผลิตภัณฑ์ “นอติลุสไลท์ เทรนดิ คัพ” เร่งชิงส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพภายในช่วงต้นปี คุณสุดาทิพ เกียรติศรีชาติ กรรมการกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด กล่าวถึงแนวคิดผลิตภัณฑ์ “ภายใต้จุดยืน “Go For Goodness” ว่าจากกระแสในปัจจุบันที่คนต่างใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้ละเลยกับเรื่องการกิน ดังนั้น การหันมาตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถือเป็นสิ่งจำเป็น กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด จึงมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ “นอติลุสไลท์ เทรนดิ คัพ” ผลิตภัณฑ์ทูน่าพร้อมทานในรูปแบบคัพ มาคู่กับช้อน ที่พร้อมจะมอบแต่สิ่งดีๆ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคนี้อย่างเข้าใจ เพราะจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การออกกำลังกายอย่างหนักทุกวันแต่เพียงอย่างเดียว การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ตรงกับคอนเซ็ปท์ อร่อย สุขภาพดี ทุกเวลา” […]

“The Break-up” แบรนด์นอติลุสสร้างชื่อ กวาดรางวัลทั้งเวทีต่างประเทศและในประเทศ

“The Break-up” แบรนด์นอติลุสสร้างชื่อ กวาดรางวัลทั้งเวทีต่างประเทศและในประเทศ

ผ่านพ้นไปสดๆ ร้อนๆ กับการประกาศรางวัลเวทีโฆษณาทั้งต่างประเทศและในประเทศ ปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของ แบรนด์นอติลุส เพราะนอกจากจะได้รับ 2 รางวัล ในหมวด Digital และ Entertainment จากเวทีโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Spike Asia 2016 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 21-23 กันยายนที่ผ่านมา ล่าสุดยังกวาดรางวัล Gold จากเวที Adman Awards and Symposium 2016 กับหนังสั้น “The Break-up” ด้วยผลงานอันโดดเด่นประเภท Branded content and entertainment สาขา fiction series or film ซึ่งการันตีได้จากกระแสในโลกออนไลน์ ที่มียอดทะลุล้านวิวภายในข้ามคืน สำหรับแคมเปญโฆษณาชุด “The Break-up” ภายใต้สินค้า “นอติลุส ทูน่าสเปรด” ได้รับแรงบันดาลใจจากการจุดประเด็นให้ผู้บริโภคกลับมาสนใจหาทางเลือกของทานเล่นเพื่อสุขภาพ เพื่อตอกย้ำการเป็นของว่างที่มีประโยชน์ โดยแบรนด์ได้ฉีกกฏเดิมๆ ถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบหนังสั้น กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือพนักงานออฟฟิศที่ใช้ชีวิตเร่งรีบ […]