นักเรียน

พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม จับมือ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ให้บริการตัดผมแก่เด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างตัดแต่งผมบุรุษ จำนวน 20 นาย ออกหน่วยบริการตัดผมให้แก่นักเรียน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้นำชุมชน นำนักเรียนเข้ารับบริการตัดผมเป็นจำนวนมาก โดยหน่วยงานได้เคลื่อนที่ให้บริการ ณ โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ โรงเรียนวัดบางประจันต์ และโรงเรียนวัดลาดเป้ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ก.แรงงาน ลุยสถานศึกษา สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

ก.แรงงาน ลุยสถานศึกษา สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

กระทรวงแรงงาน เดินหน้า Safety Thailand มุ่งเป้าสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เน้นนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรด้านการศึกษาต้องปลอดภัย พร้อมสร้างจิตสำนึกก่อนเข้าสู่วัยทำงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า การดำเนินการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นนโยบายที่กระทรวงแรงงาน โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญและได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ด้วยการตรวจและบังคับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน คุ้มครองคนทำงานทุกคนให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี นอกจากนี้ ยังได้เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในเชิงป้องกัน โดยเริ่มบ่มเพาะตั้งแต่วัยนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและความตระหนักจนเกิดเป็นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่สุด อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนตามแนวทางประชารัฐ โดยในปี 2561 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ความปลอดภัย คือภูมิคุ้มกันชีวิต ฝึกคิด ฝึกทำ ตั้งแต่วันนี้ โดยเชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา รวมถึงการศึกษานอกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 29 มิถุนายน 2561 สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ […]

แพนดอร่าครบรอบ 29 ปี แจกทุนการศึกษา 6 โรงเรียนรอบฐานการผลิตในเขตประเวศ

แพนดอร่าครบรอบ 29 ปี แจกทุนการศึกษา 6 โรงเรียนรอบฐานการผลิตในเขตประเวศ

แพนดอร่าครบรอบ 29 ปี แจกทุนการศึกษา 6 โรงเรียนรอบฐานการผลิตในเขตประเวศ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีแบรนด์ดังสัญชาติเดนมาร์ก ภายใต้ชื่อ “แพนดอร่า” ซึ่งมีฐานการผลิตในประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแพนดอร่าจำนวน 29 ทุน ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจาก 6 โรงเรียนรอบฐานการผลิตในเขตประเวศ ได้แก่ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว โรงเรียนพรมพิกุลทอง โรงเรียนราชดำริ โรงเรียนเทวะคลองตรง โรงเรียนคลองปักหลัก และโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบที่บริษัทแพนดอร่า โพรดักชั่น ได้เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ซึ่งฐานการผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดของแพนดอร่าตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เขตประเวศ กรุงเทพฯ “ผมรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอนาคตของเด็กไทยที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาและมีกำลังใจในการเรียนที่ดีต่อไป ในฐานะที่แพนดอร่าอยู่ร่วมกับชุมชนแห่งนี้มาอย่างยาวนาน เราจึงเลือกที่จะมอบโอกาสให้กับเด็กๆ ในชุมชน เพื่อขอบคุณ ‘โอกาส’ ที่ประเทศไทยมอบให้กับแพนดอร่ามาตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท” มร. นีลส์ เฮแลนเดอร์ กล่าว

กสร.ห่วงนักศึกษาฝึกงานกำชับนายจ้างดูแลความปลอดภัย

กสร.ห่วงนักศึกษาฝึกงานกำชับนายจ้างดูแลความปลอดภัย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงใยนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ขอนายจ้างกำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันอันตรายระหว่างฝึกงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวนักศึกษาฝึกงานได้รับบาดเจ็บจากการฝึกปฎิบัติงาน กสร.มีความห่วงใยนักเรียน นักศึกษาที่เข้าไปฝึกงานในสถานประกอบกิจการ จึงขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน และมอบหมายงานที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ และไม่ได้รับอันตรายระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน รวมไปถึงมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยตามลักษณะของงานนั้น ๆ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี นำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า อันตรายจากการทำงานอาจเกิดขึ้นในกิจการทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นกิจการประเภทอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม จึงอยากให้นายจ้างคำนึงถึงความปลอดภัยฯ และมาตรการในการดูแล ป้องกันเป็นอันดับแรกเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128 – 39 หรือที่หน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ

ฮิลตัน พัทยา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเรียนรู้งานโรงแรม ในกิจกรรม Careers@Hilton Week

ฮิลตัน พัทยา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเรียนรู้งานโรงแรม ในกิจกรรม Careers@Hilton Week

โรงแรมฮิลตัน พัทยา จัดกิจกรรม Careers@Hilton Week เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์การทำงานทางด้านการโรงแรม โรงแรมในเครือฮิลตันทั่วโลก จัดกิจกรรม Careers@Hilton Week ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่ ได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรม เครือโรงแรมฮิลตันมีเป้าหมายในการสร้างอาชีพให้กับเด็กรุ่นใหม่กว่า 1 ล้านคนภายในปี 2562 โครงการเปิดบ้าน Careers@Hilton Week จึงเป็นโอกาสหนึ่งให้น้องๆได้รู้จักโรงแรมฮิลตัน และได้เรียนรู้การทำงานในแผนกต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานจริง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา โรงแรมฮิลตัน พัทยา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยากว่า 50 คน เพื่อเรียนรู้การทำงานในแผนกต่างๆ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสมือนเหตุการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็น การกล่าวต้อนรับลูกค้า และเรียนรู้วิธีการเช็คอินและเช็คเอาท์, การฝึกเป็นพนักงานรับโทรศัพท์, การพับผ้าเช็ดตัวแบบต่างๆ และจัดเตรียมห้องพักเพื่อพร้อมบริการแขก, การจัดโต๊ะงานจัดเลี้ยง การจัดโต๊ะรับประทานอาหาร รวมทั้งการทำค็อกเทลและม็อกเทล, การจัดเตรียมวัตถุดิบของเมนูอาหารต่างๆ รวมทั้งยังได้ลงมือปรุงอาหารกลางวันสำหรับเพื่อนๆนักศึกษาด้วย และได้เยี่ยมชมออฟฟิศและบรรยากาศการทำงานภายในแผนกต่างๆ “อีกไม่นาน นักศึกษาเหล่านี้จะเติบโตและเข้าสู่วัยทำงาน กิจกรรมนี้เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเขาจะได้ค้นพบตัวเอง เตรียมพร้อม และเสริมสร้างความมั่นใจ […]

Hilton Pattaya Participates in Hilton’s Largest Annual Global Career Initiative

Hilton Pattaya Participates in Hilton’s Largest Annual Global Career Initiative

Hilton Pattaya has taken part in Careers@Hilton Week, Hilton’s annual global career event showcasing the many opportunities available in the hospitality industry for youth and other job seekers. From May 15 to May 21, Hilton hotels and corporate offices around the globe are hosting hundreds of events to inform young people about the exciting and […]

“กระบี่ เนอสเซอรี่ ไบลิงกัว” ผู้นำโรงเรียนคุณภาพระดับปฐมวัยในจังหวัดกระบี่

“กระบี่ เนอสเซอรี่ ไบลิงกัว” ผู้นำโรงเรียนคุณภาพระดับปฐมวัยในจังหวัดกระบี่

เรามักจะได้ยิน และคุ้นเคยกับโรงเรียนคุณภาพระดับปฐมวัยของจังหวัดกระบี่อย่าง “กระบี่ เนอสเซอรี่ ไบลิงกัว” มานาน “กระบี่ เนอสเซอรี่ ไบลิงกัว” ก่อตั้งโดยอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ 12 ปี ผ.อ.สมบูรณ์ แต่งเกลี้ยง ผู้คร่ำหวอดและเป็นอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษาระดับประเทศ 1 ใน 16 ผู้บริหารต้นแบบระดับประเทศ ที่มีรางวัลการันตีทั้งในและต่างประเทศมากมาย อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตร English Program ของโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ด้วยปณิธานที่แน่วแน่ในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้แก่เด็กไทย เพื่อสามารถทัดเทียมนานาประเทศผ.อ.สมบูรณ์ แต่งเกลี้ยง จึงจัดตั้ง “กระบี่ เนอสเซอรี่ ไบลิงกัว” โดยให้บุตรสาวซึ่งจบปริญญาโทถึง 2 ใบจากยุโรปนำทีมสร้างบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และจิตใจความเป็นครูซึ่งมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไร “กระบี่ เนอสเซอรี่ ไบลิงกัว” โรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร English Program โดยยึดการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับความสามารถที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ที่เท่าเทียมกัน ปราศจากเด็กหลังห้องที่จะถูกละเลยจากครูผู้สอน ด้วยความคิดที่ว่า “เด็กทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง” ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 ระดับชั้น คือ 1) ระดับเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสมาธิ […]

ย้อนวัยชุดนักเรียนกระโปรงบานขาสั้นกับ Casetitude

ย้อนวัยชุดนักเรียนกระโปรงบานขาสั้นกับ Casetitude

ทุก ๆคนล้วนแต่ต้องเคยผ่านวัยเรียนกันทั้งนั้น ยิ่งสำหรับในประเทศไทยแล้วละก็นักเรียนตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ล้วนแต่มีเครื่องแบบหรือยูนิฟอร์มที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละโรงเรียนอยู่แล้ว หรือในมหาวิทยาลัยก็จะมีเน็คไท เข็ม และเข็มขัดเป็นตัวบ่งบอก ยิ่งบางสถาบันน้อง ๆ ถูกหล่อหลอมให้รักในสถาณที่ศึกษาของตัวเอง แต่พอทุกคนจบมาจะใส่เข็มขัด หรือ เนคไทของสถาบันดูจะไม่เหมาะเท่าไหร่ วันนี้เรามีทางออกให้ทุกคนด้วยเคสลายชุดเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา หลากหลายมหาลัยให้เลือก จะเลือกเฉพาะโรงเรียนมัธยมหรือจะเหมารวมกับมหาวิทยาลัยเป็น 2 เคสไว้ใส่สลับกันก็ได้นะครับ เข้าไปเลือกกันได้เลยที่ https://casetitude.com/en/category/groups/1/Thai-Uniform แต่ถ้าใครสนใจหรืออยากได้ลายแปลก ๆ ไม่ซ้ำใครแต่หาที่ไหนไม่มีลองเข้าไปดูได้ที่ www.casetitude.com หรือติดตามข่าวสารของเราและกิจกรรมของเราได้ทีhttps://www.facebook.com/app.casetitude/ – หรือตาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น iOS ได้ที่ https://itunes.apple.com/th/app/casetitude/id1059301057?mt=8 Instagram : https://www.instagram.com/casetitude/