นิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า

ชวนสัมผัสนิทรรศการเทคโนโลยีเรือ

ชวนสัมผัสนิทรรศการเทคโนโลยีเรือ

พล.ร.ท. สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ แถลงข่าวการจัด “นิทรรศการเทคโนโลยีเรือในศตวรรษหน้า ครั้งที่ 3” จัดขึ้นวันที่ 3-4 มี.ค. ณ ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางเรือแห่งอนาคต และเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมทางเรือ โดยมี พล.ร.ต.สมารมณ์ ชั้นสุวรรณ เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ และ พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ ร่วมงานด้วย ณ กรมอู่ทหารเรือ วันก่อน.

ชวนสัมผัสนิทรรศการเทคโนโลยีเรือ

ชวนสัมผัสนิทรรศการเทคโนโลยีเรือ

พล.ร.ท. สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ แถลงข่าวการจัด “นิทรรศการเทคโนโลยีเรือในศตวรรษหน้า ครั้งที่ 3” จัดขึ้นวันที่ 3-4 มี.ค. ณ ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางเรือแห่งอนาคต และเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมทางเรือ โดยมี พล.ร.ต.สมารมณ์ ชั้นสุวรรณ เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ และ พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ ร่วมงานด้วย ณ กรมอู่ทหารเรือ วันก่อน.