นิพนธ์

โครงการ เดอะ เครสตัน ฮิลส์ เขาใหญ่ สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ยืนหยัดต่อสู้หลุดข้อกล่าวหาที่ดินรุกล้ำพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

โครงการ เดอะ เครสตัน ฮิลส์ เขาใหญ่ สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ยืนหยัดต่อสู้หลุดข้อกล่าวหาที่ดินรุกล้ำพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

บริษัท ภูพบฟ้า จำกัด เจ้าของและผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัยระดับหรู The Creston Hills (เดอะ เครสตัน ฮิลส์) เขาใหญ่ แถลงข่าวถึงความชอบธรรมของการครอบครองที่ดิน และได้ข้อยุติกรณีพิพาทระหว่างบริษัทฯ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องการสร้างแนวรั้วโครงการฯ รุกล้ำเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขตป่าไม้ถาวรที่ยืดเยื้อมาเกือบ 2 ปี นายนิพนธ์ ปิ่นศรีศิริรัตน์ กรรมการ บริษัท ภูพบฟ้า จำกัด แถลงวันนี้ว่า “เกือบ 2 ปีแห่งการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของบริษัทฯ ที่ผ่านมาเป็นเวลาที่ยาวนานแต่ก็คุ้มค่า เพราะในที่สุดเราก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าพื้นที่ของบริษัทฯ จำนวน 1.98 ไร่ ที่เป็นแนวรั้วโครงการเดอะ เครสตัน ฮิลส์ (The Creston Hills) ไม่ได้รุกล้ำพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขตป่าไม้ถาวรตามที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใด ซึ่งกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นอกจากทำให้เราสูญเสียโอกาสจากรายได้ถึงกว่า 1,000 ล้านบาทแล้วยังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของโครงการ เดอะ เครสตัน ฮิลส์ เป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ดี การเรียกร้องความยุติธรรมครั้งนี้ บริษัทฯ หวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้แก่เจ้าของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นที่ควรยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิและความถูกต้องหากต้องประสบกรณีข้อกล่าวหาเช่นเดียวกับทางบริษัทฯ […]