นิวซีแลนด์เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาแบบเต็ม New Zealand – ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) ปี 2016

นิวซีแลนด์เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาแบบเต็ม New Zealand – ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) ปี 2016

นิวซีแลนด์เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาแบบเต็ม New Zealand – ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) ปี 2016 โครงการ New Zealand Aid Programme มอบทุนการศึกษา New Zealand – ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) แบบเต็มจำนวนให้แก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศนิวซีแลนด์ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรที่ให้ทุนมีทั้งหมด 6 กลุ่มสาขา ได้แก่ “Agriculture Development” ครอบคลุมการบริหารธุรกิจและการจัดการการเกษตร กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว วิทยาศาสตร์อาหาร ไบโอเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาชนบท “Renewable Energy” พลังงานหมุนเวียน “Disaster Risk Management” เน้นด้านการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน การจัดการความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม “Public Sector Management” ครอบคลุมสาขาวิชากฏหมาย […]