น้ำตาลครบุรีปลื้มยอดขายแบรนด์ KBS ทะลุพันล้าน ชู Food Solution ผ่านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหลากหลายทุ่มกว่า 5 พันล้านสร้าง Sugar Energy Complex

น้ำตาลครบุรีปลื้มยอดขายแบรนด์ KBS ทะลุพันล้าน ชู Food Solution ผ่านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหลากหลายทุ่มกว่า 5 พันล้านสร้าง Sugar Energy Complex

น้ำตาลครบุรีปลื้มยอดขายแบรนด์ KBS ทะลุพันล้าน ชู Food Solution ผ่านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหลากหลายทุ่มกว่า 5 พันล้านสร้าง Sugar Energy Complex

น้ำตาลครบุรีปลื้มยอดขายแบรนด์ KBS ทะลุพันล้าน ชู Food Solution ผ่านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหลากหลายทุ่มกว่า 5 พันล้านสร้าง Sugar Energy Complex เน้นบริหารครบวงจร ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สู่เป้าหมายองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมเกษตรกรและผู้บริโภค บมจ.น้ำตาลครบุรี เผยผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2559 ปลื้มยอดขาย “น้ำตาลแบรนด์ KBS” ทะลุพันล้านหลังเปิดตัวเพียงปีเดียว ลั่นเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จในฐานะผู้นำด้าน Food Solution ด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้แนวคิด KBS : Sweet & Smart ความหวานสำหรับคนฉลาดเลือก ล่าสุด เดินหมากกลยุทธ์ระยะยาว โดยมุ่งเน้นการบริหารองค์รวมและสอดประสานระหว่างกลยุทธ์ของฝ่ายต่างๆ ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ด้วยงบกว่า 5 พันล้านเปลี่ยนโรงงานน้ำตาลเป็น Sugar Energy Complex ตั้งเป้าขึ้นเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมเกษตรกรและผู้บริโภค นายทัศน์ วนากรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลครบุรี […]